HAARLEMMERMEER - Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe coalitie in Haarlemmermeer. De volgende stap in het formatieproces is het benoemen van een (in)formateur om het proces van de formatie te begeleiden. VVD-er Pieter Litjens neemt deze taak op zich.


Pieter Litjens (53) is algemeen directeur bij CROW. Hij was wethouder van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, burgemeester van Aalsmeer en lid van de Tweede Kamer. De opdracht voor de formateur is om op korte termijn de formatie formeel te starten met partijen die op basis van de eerdere uitgangspunten uit de verkennende gesprekken als ook qua partijstandpunten tot een logische nieuwe coalitie kunnen komen.

De heer Litjens geeft aan erg veel zin te hebben om als formateur voor Haarlemmermeer aan de slag te gaan. Als oud-burgemeester van Aalsmeer en Wethouder in Amsterdam kent hij buurgemeente Haarlemmermeer goed. Hij wil als verbinder de partijen tijdens het formatieproces bij elkaar brengen.

Vanwege het afscheid van de oude gemeenteraad, de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de geplande raadsvergadering ligt het voor de hand dat de formatie volgende week zal starten.