HAARLEMMERMEER - Als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn inmiddels miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen. Veel van hen zullen in de regio rondom Oekraïne blijven, maar we verwachten dat vele vluchtelingen naar Nederland zullen komen. Er ligt een grote opgave in Nederland om deze mensen onderdak te bieden, op de korte termijn en wellicht ook voor de langere termijn.


We - de negen gemeenten in Kennemerland - zijn doordrongen van de noodzaak om de vluchtelingen op te vangen en kijken samen hoe we deze opgave gaan invullen. Dat is meer dan alleen het bieden van een bed, er is veel meer nodig. Niet alleen op materieel gebied (kleding, medicijnen, etc), maar ook op het gebied van psychosociale ondersteuning.

Gezien de gezamenlijke opgave, hebben we vandaag overleg gehad. Duidelijk is dat wij op zoek gaan naar opvangplekken. Maandagochtend 7 maart moeten we volgende stappen zetten.