NIEUW-VENNEP - Het is en blijft in elk geval tot aanstaande vrijdag 22 mei de vraag of botulisme de oorzaak is van de vele honderden dode vissen die eerder zijn aangetroffen in verschillende watergangen in Getsewoud in Nieuw-Vennep.


Als er tot vrijdag geen dode vissen worden gesignaleerd, kan volgens het protocol de verdenking van botulisme worden opgeheven. In de periode tussen 11 en 15 mei heeft Meerlanden slechts zes dode vissen uit het water gehaald.

Onderzoek

Er is inmiddels één vis op botulisme onderzocht. De uitslag: geen botulisme. Maar aan één vis harde conclusies verbinden, is niet overtuigend. De vraag rijst waarom er maar één vis is onderzocht als er zo veel vissen uit het water zijn gehaald. Het antwoord is dat voor het onderzoek dode vissen ongeschikt zijn. De vis die is onderzocht, was er wel slecht aan toe maar nog niet dood en daarom geschikt voor het onderzoek.

De gemeente heeft ook berichten over dode eenden binnengekregen maar ambtenaren van Beheer & Onderhoud wijzen erop dat deze meldingen geen betrekking op Getsewoud hebben.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Ook Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt de oorzaak van de vissterfte. De focus ligt daarbij op de waterkwaliteit. Het schap heeft inmiddels maatregelen getroffen om deze te verbeteren maar gaf eerder al aan dat het effect daarvan een tijdje op zich laat wachten.
De gemeente Haarlemmermeer heeft Hoogheemraadschap van Rijnland verzocht het onderzoek uit te breiden. Tot dusverre is gekeken naar zuurstof en zuurgraad. Wat de gemeente betreft, wordt nu ook nagegaan of er zich materialen in het water bevinden die worden gebruikt bij de fabricage van xtc of andere materialen. De onderzoeksresultaten hiervan worden later bekend.