CRUQUIS - De bedrijfspanden langs de Bennebroekerdijk in Cruquius maken over een paar jaar waarschijnlijk plaats voor een paar honderd woningen. Arjo den Breejen en Linda de Groot (Polderstaete), SBB (Smit’s Bouwbedrijf) en de gemeente hebben daarover donderdag 8 april een intentieovereenkomst gesloten. Wethouder Jurgen Nobel tekende namens de gemeente.


Met deze overeenkomst spreken de partijen af om te onderzoeken of woningbouw op deze plek haalbaar is. Arjo den Breejen, algemeen directeur van den Breejen Cruquius: “We denken dat Cruquius hier mooier en beter van wordt. Want in het dorp is veel behoefte aan meer woningen en als de bedrijven verdwijnen, is er veel minder zwaar verkeer op de dijk.”

Klankbordgroep
Er wordt al een poosje gesproken over woningen op deze plek. Mulleners + Mulleners hebben al schetsen gemaakt. Ook bewoners van Cruquius zijn al betrokken. Henny van Son en Josephine van Ruitenbeek zijn lid van de klankbordgroep die heeft meegedacht. Henny van Son: “Dit is voor de gemeente een huzarenstukje. Het wordt iets heel bijzonders in de polder. Hopelijk ga ik het meemaken, maar mijn leeftijd blijft niet stilstaan, dus lekker opschieten en aan de slag!” Josephine van Ruitenbeek vult aan: “Het is erg prettig dat er straks activiteit en reuring is aan het water. We zijn heel enthousiast over het ontwerp. We hopen wel dat de ontsluiting goed geregeld wordt, maar daar hebben we alle vertrouwen in.”

Paar honderd woningen
Nu de intentieovereenkomst is getekend, werken de architecten aan een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen. Het gebied is ongeveer tien hectare groot. Hier kunnen een paar honderd woningen komen, zowel eengezinswoningen als appartementen. In het plan waaraan nu gewerkt wordt, staat meer over het soort woningen, winkels en sport- en andere voorzieningen, de wegen, groen en parkjes et cetera. De gemeente heeft vooraf een aantal eisen: de woningen moeten passen bij het dorpse karakter van Cruquius en moeten goed bereikbaar zijn. Ook zijn er eisen voor de voorzieningen, zorg in de wijk, winkels, groen en duurzaamheid.

Post van Krayenhoff
De nieuwe ontwikkeling wordt een onderdeel van het dorp en past op deze plek en bij de geschiedenis. Om die reden is de naam van het project, ‘Post van Krayenhoff’, goed gekozen. Dat verwijst naar de Oude Stelling van Amsterdam, ook wel de Posten van Krayenhoff genoemd. Generaal Krayenhoff maakte in 1805 een plan om Amsterdam rondom te verdedigen met een waterlinie. Die is later vervangen door de Stelling van Amsterdam dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat die nog steeds dwars door Haarlemmermeer loopt.

Bouwen
Ook wethouder Jurgen Nobel die namens de gemeente zijn handtekening zette, is blij met deze ontwikkeling: “Met deze handtekening ligt het initiatief voor het uitwerken van de plannen bij Polderstaete en SBB, ook voor het betrekken van bewoners daarbij. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe ontwikkeling langs de Ringvaart kwaliteit toevoegt waar Cruquius en Zwaanshoek straks trots op zijn.”

Onderzoek
Er is nu een jaar de tijd voor het onderzoek naar de haalbaarheid en het stedenbouwkundig plan. Daarna valt het besluit of de woningen er echt komen. De mening van bewoners en ondernemers in Cruquius en Zwaanshoek is daarbij belangrijk. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, onderzoekt de gemeente wat bewoners van de plannen vinden. Ook vraagt de gemeente aan het hoogheemraadschap, de provincie en de gemeente Heemstede naar hun mening.

Ook woningen in Cruquius-Zwaanshoek
Diezelfde eisen die gelden voor Post van Krayenhoff gelden ook voor de andere plek in Cruquius waar in de toekomst waarschijnlijk woningen komen. Dat is het gebied van ongeveer 200 hectare tussen Cruquius en Zwaanshoek. Ook daarvoor is een intentieovereenkomst getekend en ook daarvoor wordt nu een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen gemaakt.