NIEUW VENNEP - Een ruime meerderheid van de ondernemers in winkelgebied Centrum Nieuw-Vennep stemde onlangs vóór het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met de toevoeging van deze nieuwe BIZ telt de gemeente Haarlemmermeer nu zes BIZ-zen.


Wat is een BIZ?

Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein of winkelgebied, waarin de ondernemers samen betalen voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren. Hun activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. Ze kunnen een centrummanager aanstellen, het winkelgebied promoten, camerabewaking installeren, zwerfvuil en andere overlast aanpakken of de gemeenschappelijke belangen richting de gemeente behartigen, bijvoorbeeld om de bereikbaarheid te verbeteren. Een BIZ is dus een instrument van, voor en door de ondernemers. Dat betekent dat de ondernemers zelf bepalen of ze een BIZ willen en hoe deze wordt ingezet.

Hoe werkt het?

Op 9 november 2021 stelde de gemeenteraad de verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Nieuw-Vennep 2022 vast. Zo’n verordening is pas geldig als een meerderheid van de ondernemers voor de BIZ stemt. Daarvoor moet een zogenaamde draagvlakmeting worden georganiseerd, een soort enquête waarin de ondernemers in het gebied aangeven of ze voor of tegen de BIZ zijn. Voor de BIZ Centrum Nieuw-Vennep geldt dat bij panden die leegstaan het stemrecht gaat naar de eigenaren van het pand. Na het tellen van de stemmen bleek dat van de mensen die hun stem uitbrachten, meer dan 79 procent voor de BIZ was.

BIZ geldt vijf jaar

De BIZ in Centrum Nieuw-Vennep wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 voor een periode van vijf jaar ingesteld. Na die periode moet er opnieuw een projectplan worden opgesteld door de BIZ-stichting of -vereniging en wordt er opnieuw een draagvlakmeting gehouden. Daarin bepalen de ondernemers of ze de BIZ voor nog eens vijf jaar willen verlengen.

Andere BIZ gebieden

Naast de nieuwe BIZ Centrum Nieuw-Vennep telt Haarlemmermeer nog vijf BIZ-zen. In Hoofddorp zijn dat winkelgebied Hoofddorp Centrum en bedrijventerreinen De Hoek en Graan voor Visch Zuid. Ook bedrijventerreinen Cruquius en Spoorzicht in Nieuw-Vennep hebben een BIZ. Voor bedrijventerrein Spoorzicht loopt op dit moment nog een draagvlakmeting voor verlenging van de BIZ van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.

Wethouder Johan Rip van Economie & Ondernemerschap: “Fantastisch dat we nu al zes BIZ-zen in onze gemeente hebben. Blijkbaar zien steeds meer ondernemers de voordelen van een BIZ in hun werkomgeving: een veilige en schone omgeving, kortere lijnen met de gemeente en een betere samenwerking onderling. Aantrekkelijke winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn een mooi visitekaartje voor onze gemeente en nodigen uit om in Haarlemmermeer te komen werken. Wat wil je nog meer?”