AALSMEER - Het Fort bij Aalsmeer krijgt een nieuwe invulling waardoor het voor een breder publiek toegankelijk is. Het plan van de Stichting Stadsherstel om van het fort een attractiepunt in de gemeente Haarlemmermeer te maken is aangenomen. De gemeente sluit een erfpachtovereenkomst met de stichting. Er komen kunstenaarsbroedplaatsen en in de ruimte bij de poort (de poterne) komt een tentoonstellingsruimte. Onderdeel van het plan is het behoud van museum CRASH in het Fort bij Aalsmeer.


Nieuwe invulling Fort

Cultuurwethouder Marja Ruigrok; “Harstikke mooi, want dit plan past goed in ons nieuwe beleid om erfgoed te omarmen en te beleven. Het Fort gaat open en zal toegankelijk zijn voor jong en oud.”

Het fort heeft in de toekomst veel te bieden. Naast de broedplaatsen en het museum komen er evenementen en tentoonstellingen. De catering wordt dan verzorgd door lokale horecaondernemers. Verder geeft boer Bos in de al gerestaureerde genieloods trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en groei met de natuur als inspiratiebron en de complete mens als uitgangspunt.

Subsidie voor Stadsherstel

Met Stadsherstel is afgesproken dat zij de restauratie van het Fort bij Aalsmeer zelf gaan uitvoeren. Voor de restauratie van het Fort bij Aalsmeer heeft de gemeente Haarlemmermeer een subsidie ontvangen van de provincie, die subsidie wordt nu doorgegeven aan Stadsherstel.

Parel op de recreatieroute

Met het plan van Stadsherstel wordt een verbinding gemaakt tussen de bijzondere monumentale onderdelen van de Stelling van Amsterdam die een voorbijganger op de route tegenkomt. Het uitgangspunt is hierbij dat het Fort bij Aalsmeer een van de parels wordt op de recreatieroute van de Geniedijk. Het is daarnaast ook mogelijk om straks met een bootje aan te leggen bij het fort omdat er een aanlegsteiger wordt gerealiseerd.

Achtergrond: de Geniedijk

Dwars door de gemeente Haarlemmermeer ligt het grootste monument van de polder, de Geniedijk, onderdeel van de Stelling van Amsterdam (de Stelling). Het is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die bestaat uit kanalen, dijken met dammen en sluizen, terreinen die onder water konden worden gezet, diverse (neven)batterijen en 42 forten. De Stelling is sinds 1991 een provinciaal monument en heeft in 1996 de status UNESCO Werelderfgoed gekregen. De gemeente Haarlemmermeer hecht veel waarde aan de instandhouding en ontwikkeling van de Geniedijk en de stellingonderdelen. Geheel in lijn van de Erfgoedvisie gemeente Haarlemmermeer 2020-2030 ‘Erfgoed Omarmen en Beleven’ omarmt de gemeente deze Erfgoedparel en zet zich actief in om een passende invulling te realiseren.

Het Fort bij Aalsmeer is een onderdeel van de Stelling en heeft ook de status van UNESCO-monument en provinciaal monument. Het is de bedoeling om het Fort bij Aalsmeer beleefbaar te maken met een publieksfunctie die zorgt voor toegankelijkheid voor een breder publiek. De nieuwe functie moet recreatief, toeristisch, cultureel, educatief en/of maatschappelijk aantrekkelijk zijn. De herontwikkeling van het Fort bij Aalsmeer komt voort uit de Visie op de Geniedijk die door in 2009 door de gemeente Haarlemmermeer is vastgesteld en de Notitie actualisatie cultuurbeleid 2017-2020.