HAARLEMMERMEER - Het is zover: op 19 april overhandigden wethouder Robbert Berkhout van Haarlem mede namens de wethouders Mobiliteit van Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal, de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland aan wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok van Haarlemmermeer. Zij op haar beurt overhandigde namens de Vervoerregio Amsterdam en de Provincie-Noord Holland aan Robbert Berkhout de Netwerkstudie Haarlemmermeer.


De ontmoeting had een informeel karakter waarbij terug werd geblikt op de constructieve samenwerking van de afgelopen vier jaar en werd vooruit gekeken naar de gezamenlijke uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. “Er zitten raakvlakken in belangen en wensen gaf wethouder Berkhout aan. “De opgaven raken elkaar en stoppen niet bij onze gemeentegrenzen”.

Wethouder Marja Ruigrok: “Uit onze visies kunnen we gezamenlijke ambities halen zoals het maken van meer ruimte voor de fiets”.

Kijk hier voor meer informatie.