NIEUW-VENNEP - Vorige week was minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ook al in Haarlemmermeer. Toen bezocht hij het stationsgebied in Hoofddorp. Nu was hij in Nieuw-Vennep, ter gelegenheid van de start bouw van het project Westerdreefkwartier op het Pionier-Bolsterrein. Het masterplan voor dit gebied werd vorige week in de gemeenteraad vastgesteld.


Tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg kunnen volgens het masterplan ongeveer 2.000 nieuwe woningen worden gebouwd. “Veel van deze woningen worden twee- en driekamerappartementen, voor starters, kleine gezinnen en ouderen,” zegt wethouder Jurgen Nobel van woningbouw. “Dit sluit goed aan bij de grote behoefte. De nieuwe woningen worden ingepast tussen de bedrijven die daar deels gevestigd blijven.” Het masterplan geeft het kader en de regels voor de verandering van het vroegere Bolsterrein en bedrijventerrein De Pionier in een gemengd woon-werkgebied.

Extra geld

Om veel betaalbare woningen te kunnen bouwen, heeft de gemeente extra geld van het Rijk gekregen. “Zonder dat extra geld kunnen we niet zoveel betaalbare woningen bouwen,” benadrukt Jurgen Nobel. “En juist daar is nu een grote behoefte.” De minister kon dat alleen maar beamen.

Reacties

De bewoners van Nieuw-Vennep konden eind 2021 reageren op het masterplan. Die reacties gingen vooral over het verkeer, parkeren en de bouwhoogte. Op een aantal punten is het plan daarop aangepast. Op het gebied van parkeren moet een goede balans worden gevonden. Want het is duidelijk dat hoe meer parkeerplekken je wil creëren, hoe minder woningen je kunt bouwen.

Westerdreefkwartier

Als de gemeenteraad het plan op 3 maart vaststelt, start de bouw van het Pionier-Bolsterrein in 2023. Vooruitlopend op het masterplan wordt het Westerdreefkwartier gebouwd. De ontwikkelaar hiervan is Van Wijnen. Frank Klomp, directeur Projectontwikkeling bij Van Wijnen deelde de toelichting over het plan met de minister. “Als eerste initiatiefnemer realiseren wij straks 96 koopwoningen en 40 sociale huurwoningen inclusief parkeergarage in dit transformatiegebied. Hiermee leveren wij, samen met Ymere, een belangrijke bijdrage aan de grote vraag naar woningen in de Gemeente Haarlemmermeer,” vertelt Frank Klomp.

De middag werd afgesloten bij Wilma Wonen, die ook een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de 2000 woningen. Daar werd de minister bijgepraat over de ambities van Haarlemmermeer. Want Nieuw-Vennep is maar een van de grote projecten. Jurgen Nobel gaf aan dat hij de minister ook mee wil nemen naar Lisserbroek, aan de westkant van de gemeente. “Ook daar zijn ambitieuze plannen voor duizenden woningen.”