HAARLEMMERMEER - Het is traditie: net voor Koningsdag worden vrijwilligers met grote verdiensten voor de samenleving in het zonnetje gezet. Zij krijgen uit handen van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding. In Haarlemmermeer viel deze eer te beurt aan vijftien inwoners. Ook dit jaar zag de Lintjesregen er door corona anders uit.


In de gemeente Haarlemmermeer was een drive through georganiseerd in het Haarlemmermeerse bos. De vrijwilligers die een onderscheiding kregen, werden op het podium geroepen. Een selecte groep belangstellenden bekeek de uitreiking vanuit de auto en hoorde het bijbehorende geluid via de autoradio. Burgemeester Marianne Schuurmans had voor alle decorandi een persoonlijk woord. Daarna overhandigde zij hun de versierselen die bij de onderscheiding horen. Het heeft Koning Willem-Alexander behaagd om de volgende Haarlemmermeerders voor hun verdiensten te onderscheiden.

Badhoevedorp

Adriana Jacomina Dees-Prevo

Al bijna een halve eeuw vervult mevrouw Dees-Prevo diverse functies voor de kerkgemeenschap in Badhoevedorp. Tot op zeer hoge leeftijd, zij hoopt in augustus 85 jaar te worden, staat ze klaar voor de vele gemeenteleden die behoefte hadden en hebben aan een luisterend oor, een helpende hand of morele steun. Als Ouderling bij de Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden (Pelgrimskerk) maakte ze deel uit van de kerkenraad. Mevrouw Dees-Prevo schreef ook mee aan een nieuw Pastoraal Plan. Vanuit de kerkenraad was zij lid van de Classis, een overleg van kerken in Noord-Holland. Als jeugdouderling begeleidde mevrouw Dees-Prevo jeugdkampen en wekelijkse soosavonden voor jongeren van binnen en ook buiten de directe kerkgemeenschap. Bij deze kerkgemeenschap was zij ook voorzitter van de commissie Eredienst en werkgroep Liturgie waarbij zij voorbereidingen trof voor kerkdiensten en bijzondere vieringen.

Voor haar inzet wordt Jeanne Dees-Prevo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Johannes Hermanus Doorenbosch

De heer Doorenbosch is al meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger bij de Tennisvereniging Badhoevedorp, onder andere als bestuurslid. Zelfs nu organiseert hij nog steeds de veteranencompetitie en -toernooien en de jaarlijkse uitwisseling met APSG, de tennisvereniging van de politie in Amsterdam. Johannes Hermanus Doorenbosch was betrokken bij de opbouw van Hockeyvereniging Sarto, die na de fusie met Hockeyvereniging Badhoevedorp verder ging als Xenios. Hier vervulde hij diverse bestuursfuncties. De heer Doorenbosch stond aan de wieg van de Vereniging van Eigenaren Zuiderbogen. Door zijn initiatief kwamen bewoners met elkaar in contact, door sociale evenementen. Ook was hij oprichter van de evenementencommissie en de lustrumcommissie. Daarnaast was hij in verschillende vrijwillige functies betrokken bij de Dorpsraad Badhoevedorp.

Voor zijn inzet wordt Jan Doorenbosch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hoofddorp

Pieter Johannes de Raaf

Dat de luchtvaart de heer De Raaf in het bloed zit, blijkt zowel uit zijn voormalige werkkringen als uit zijn vrijwilligersactiviteiten die hij al 35 jaar vervult. Zo was hij voorzitter van de F27 Friendship Association en de F27 Friendship Flight Association, voorzitter van de Stichting Flevoland Airshow en van het de Nationale Federatie Historische luchtvaart. Nu zet de heer De Raaf zich als voorzitter in voor de Fokker Heritage Trust en de Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland en van het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45. Hij wordt omschreven als enthousiasmerend, volhardend, overtuigend en altijd menselijk. Met zijn enthousiasme weet hij veel te bereiken.
Een mooi voorbeeld: de heer De Raaf heeft de droomwens van zijn vader laten uitkomen: meevliegen in een door Fokker gebouwd vliegtuig.

Voor zijn inzet wordt Peter de Raaf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Cock van de Pol

Gedurende een groot aantal jaren is Cock van de Pol in diverse functies betrokken bij Atletiekvereniging Haarlemmermeer. Naast bestuurslid/secretaris is hij wedstrijdleider, medeorganisator van evenementen, scheidsrechter, starter, vertrouwenspersoon, verantwoordelijk voor de ARBO-omstandigheden en de veiligheid van het clubhuis. Hij heeft de organisatie van verschillende hardloopwedstrijden in Haarlemmermeer op zijn naam staan zoals de Floriadeloop, de Road Air Run, de Rhemus, logistics run, de avondhardloopwedstrijd AVH Night run, de AVH cross, de Haarlemmermeerrun, Toolenburgerplasrun en de KLM Road runners. Daarnaast was Cock van de Pol kaderlid bij het CNV.

Voor zijn inzet wordt Cock van de Pol benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rudolf Herman Smit

De heer Smit doet al jaren vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Als Haarlemmermeerse veteraan startte hij de Stichting Veteranen Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer en bouwde hij deze uit. Ook ondersteunt hij mede-veteranen. Hij is een steun voor actieve en niet actieve veteranen, bezoekt hen en zorgt voor hulp, eventueel door instanties. Hij is docent/coach bij fotoclub Lichtschrijvers en heeft hij als actief lid diverse bestuursfuncties vervult bij de Vrijmetselaarsloge Kennemerland. Als verbinder is hij altijd bezig, binnen en buiten de loge. Rudolf Herman Smit is penningmeester en klusjesman bij de Vereniging van Eigenaren Lettenburg gebouw 3 en hij zet zich persoonlijk in om hulp te bieden aan anderen. Een mooi en bijzonder mens met oog voor de mensen om hem heen.

Voor zijn inzet wordt Ruud Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jannie de Mos-Meijer

Mevrouw De Mos-Meijer is in wisselende periodes al meer dan 50 jaar actief binnen de kerk in Hoofddorp en daarvoor in Badhoevedorp. Als scriba, bij het jeugdwerk en bij de liturgie. Nu bezoekt ze geregeld en meerdere keren per week mensen die in de knel zitten. Ze ondersteunt hen met gesprekken en ze doet boodschappen voor hen. Jannie de Mos-Meijer is Ouderlid van de medezeggenschapsraad van basisschool Albert Schweitzer in Hoofddorp geweest en lid van het Algemeen Bestuur van Iris, de stichting voor voortgezet onderwijs in het zuiden van Noord-Holland. Daar heeft ze tijdens de fusie van twee scholen ondersteuning geboden aan docenten van beide scholen. Ook was mevrouw De Mos actief in de liturgiegroep Vesterhavet waar ze met haar theologische kennis waardevolle bijdragen leverde. Als pastoraal ouderling was ze lid van de Kerkenraad en ze verzorgde daarvoor de notulen. Wat ook niet onvermeld mag blijven: mevrouw De Mos-Meijer is bovenal een hele lieve oma die bij nacht en ontij klaar staat voor haar kleinkinderen.

Voor haar inzet wordt Janneke de Mos-Meijer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Cornelis de Soet

De heer De Soet zet zich vanuit zijn kerkgemeenschap al vele jaren in als vrijwilliger voor sociaal kwetsbare mensen. Als diaken van de Jeruzalemkerk in Amsterdam signaleerde hij waar hulp nodig was. Deze hulp bood de heer De Soet op verschillende manieren. Als secretaris van het College van Diakenen van de Protestantse Diaconie van Amsterdam adviseerde de heer De Soet bij personele zaken. Hij zette zich als bestuurslid van ’t Arendsnest in Amsterdam in voor dit groepsbegeleid wonen project. Ook stond hij aan de wieg van het hospice Kuria Amsterdam, één van de eerste hospices in Nederland.
Een leuke bijzonderheid is dat zowel de vader als de echtgenote van de heer De Soet eerder ook een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen. De vader van de heer De Soet ook voor zijn werkzaamheden als diaken, in dezelfde kerk.

Voor zijn inzet wordt Cees de Soet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lijnden

Pieter Albert Eikelenboom

De vrijwilligerscarrière van de heer Eikelenboom beslaat al meer dan 50 jaar. Hij begon in 1970 als secretaris van het jeugdbestuur van SC Badhoevedorp. Daarnaast organiseerde hij bijna 20 jaar diverse jeugdvoetbaltoernooien. Ook was hij trainer bij de club. Tijdens de fusie tussen de voetbalverenigingen Lijnden en Badhoevedorp was de heer Eikelenboom als secretaris van de fusiecommissie nauw betrokken bij de besprekingen tussen de clubs en de gemeente Haarlemmermeer. Hij is al 56 jaar lid van SC Badhoevedorp en nog steeds actief als secretaris van het hoofdbestuur, ledenadministrateur, wedstrijdsecretaris en coördinator zaalvoetbal. Of dat nog niet genoeg is, maakt hij ook deel uit van de onderhoudsploeg. Pieter Albert Eikelenboom is recht door zee en erg bewust van zijn taak.

Voor zijn inzet wordt Peter Eikelenboom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jozeph Johannes Weel

Ruim 30 jaar geleden begon Jozeph Johannes Weel met vrijwilligerswerk en dat doet hij nog altijd. Zo bekleedt hij het voorzitterschap van Handbalvereniging VOS opnieuw, na een pauze van een aantal jaar. Bij de club zette Jozeph Johannes Weel zich in voor de verhuizing van Lijnden naar het Multiveld in Zwanenburg. De pauze gold de handbalvereniging, niet het vrijwilligerswerk van de heer Weel. Hij is al jaren actief voor de Dorpsraad Lijnden, als lid, bestuurslid en als voorzitter. Bij de Voedselbank Haarlemmermeer coördineert de heer Weel speciale projecten, zoals de verhuizing van de Voedselbank. Hij is een kei in het oplossen van problemen.

Voor zijn inzet wordt Jos Weel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Buitenkaag

Franciscus Adrianus van Stein

De heer Van Stein is als bestuurslid van de Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederland Nieuw Guinea betrokken bij het Papoea steunfonds. Dit fonds heeft als doel de noodlijdende Papoea’s op het eiland Biak te ondersteunen. Als secretaris van het dagelijks bestuur van deze vereniging voert hij alle werkzaamheden uit die uit deze functie voortvloeien. Daarnaast beheert hij het archief en is hij redacteur van de Klu.NNG Nieuwsbrief. Ook is hij waarnemend secretaris van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire Luchtvaart, waarin negen Veteranenorganisaties zijn verenigd.
Naast al deze activiteiten vindt Franciscus Adrianus van Stein nog tijd om een invalide vriend te ondersteunen en te begeleiden bij vakanties, bemant hij de stand van het Veteranen Platform op de 50-Plus Beurs en biedt hij op vrijwillige basis ondersteuning aan het Midden- en Kleinbedrijf in ontwikkelingslanden in zijn functie als Senior Expert.

Voor zijn inzet wordt Frans van Stein benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Stein is in Utrecht onderscheiden door de minister van Defensie, Ank Bijleveld.

Lisserbroek

Dennis Wilhelmus Maria van der Voort

De heer Van der Voort is vanaf 1989 betrokken bij de Bollenstreek Omroep. Als bestuurslid en penningmeester van Noordwijk Radio, de voorganger van Bollenstreek Omroep zette hij zich in om de omroep van de grond te krijgen. Hij vervulde verschillende functies zoals programmatechnicus en interviewer voor het nieuws- en sportprogramma, bedenker en presentator van programma’s waaronder het muziekprogramma Twilight Zone, waarin hij zo’n 100 lokale bands een podium gaf. Ook het ondernemersprogramma BoBizzNizz komt uit zijn koker. Daarnaast was de heer Van der Voort lid van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek. Naast zijn vrijwilligerswerk in de media was de heer Van der Voort bestuurslid van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen, zit hij in de klankbordgroep Piekberging Haarlemmermeer van het Hoogheemraadschap van Rijnland en voorzitter van de Taskforce huisvesting arbeidsmigranten. De heer Van der Voort is altijd bezig voor andere mensen, hij is altijd actief en verslaafd aan informatie.

Voor zijn inzet wordt Dennis van der Voort benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rijsenhout

Johanna Fransisca Elisabeth Maria van Aert-Godrie

Mevrouw Van Aert-Godrie is al ruim 40 jaar betrokken bij de kerkgemeenschap in Rijsenhout, zowel als bestuurslid als met andere activiteiten. Tot aan de opheffing in 2000 was zij actief voor de Katholieke Gemeenschap Rijsenhout (KGR), daarna bij de Karmel Parochie Aalsmeer. Sinds 2000 neemt zij vanuit Geloven in Rijsenhout deel aan het kerkelijk beraad, waarin de samenwerking van kerken in Rijsenhout centraal staat. Mevrouw Van Aert-Godrie is mede oprichter en bestuurder van de Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout, waar ze ook de handen uit de mouwen steekt. Eerder was zij vrijwilliger voor de Stichting Meerwaarde waar zij de intake voor Tafeltje Dekje verzorgde, zij was hulpouder op de school van haar dochters en heeft tot 2009 de mantelzorg voor haar ouders gedaan. Mevrouw Van Aert-Godrie dacht niet dat zij het ooit zou doen: online vergaderen. Nu heeft ze soms drie online vergaderingen op een dag.

Voor haar inzet wordt Jo van Aert-Godrie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Halfweg

Raymond van Haeften

De heer Van Haeften was medeoprichter van Cuisine Culinaire De Wijcker Kookclub. Als bestuurslid is hij verantwoordelijk voor Public Relations en festiviteiten. Raymond van Haeften is al zestien jaar lang de grote animator achter het Matelzorg Kerstdiner voor 150 mensen. Ook was de heer Van Haeften actief betrokken bij de oprichting van de Willeke Alberti Foundation die zich inzet om ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking door middel van muzikale optreden uit hun isolement te halen en meer levensvreugde te geven. Hier speelde Raymond van Haeften een cruciale rol speelde bij de fondsenwerving. Ook was hij een aantal jaar voorzitter van Regionale talent ontwikkeling. De heer Van Haeften wordt omschreven als sociaal betrokken met ook voor zijn medemens.

Voor zijn inzet wordt Raymond van Haeften benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Spaandam

Wilhelmus Franciscus Joseph Pijnaker

Al in 1969 startte de heer Pijnaker zijn vrijwilligerswerk bij Club Don Bosco in Halfweg. Dat betekent dat hij al meer dan 50 jaar als vrijwilliger actief is. Hij was ook actief als secretaris van de Jeugdbeweging Don Bosco. Wilhelmus Franciscus Joseph Pijnaker is secretaris van de Zonnebloem Spaarndam waar hij onder andere het contact onderhoudt met andere Zonnebloemafdelingen en de landelijke Zonnebloem in Eindhoven. Daarnaast is hij al vele jaren actief bij de Adalbertusparochie in Spaarndam. In diverse functies, zoals secretaris, voorzitter en koster heeft hij zich op veel vlakken vrijwillig ingezet voor deze parochie. Ook maakt hij deel uit van de telefooncirkel. Vrijwilligers, onder wie de heer Pijnaker, bellen mensen die ’s morgens graag gebeld willen worden. Tot op heden bezorgt Wilhemus Franciscus Joseph Pijnaker het Dorpsorgaan in Spaarndam. Als echte familieman is de heer Pijnaker blij dat zijn dochter na 11 jaar weer terug is uit Nieuw-Zeeland. Hij geniet er intens van dat zijn drie kinderen en inmiddels zes kleinkinderen dichtbij wonen.

Voor zijn inzet wordt Wim Pijnaker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aalsmeer/Rijsenhout

Piet Ravensbergen

Hij woont in Aalsmeer, maar zijn vrijwilligerswerk doet Piet Ravensbergen in Haarlemmermeer. Meer specifiek: in Rijsenhout. Geheel belangeloos en betaald uit eigen zak zorgt de heer Ravensbergen met zijn Care-Van voor een plek waar jongeren kunnen zitten, een spelletje kunnen doen en iets kunnen eten en drinken. De Care-Van staat er iedere vrijdag, weer of geen weer, de jongeren van Rijsenhout kunnen op Piet Ravensbergen rekenen. De Sapbatsbar vindt één keer in de maand plaats in de kerk het Lichtbaken in Rijsenhout en is ook ontmoetingsplek waar de jeugd bij elkaar kan komen, kan relaxen, kan tafeltennissen en met elkaar in gesprek kan gaan. De drankjes zijn uiteraard alcoholvrij. En voor de jongeren is het gratis. De Care-Van is zo belangrijk voor Piet Ravensbergen dat hij verjaardagen op de vrijdag overslaat om er te kunnen zijn. Zelfs die van hemzelf.

Voor zijn inzet wordt Piet Ravensbergen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.