HAARLEMMERMEER - Het is traditie: net voor Koningsdag worden vrijwilligers met grote verdiensten voor de samenleving in het zonnetje gezet. Zij krijgen uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding. In Haarlemmermeer viel deze eer te beurt aan zestien inwoners. Met de woorden: ‘Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd…’ reikte burgemeester Marianne Schuurmans aan de volgende inwoners van Haarlemmermeer een Koninklijke onderscheiding uit.


Abbenes

Erica van den Berg-Onos (60)

Erica van den Berg-Onos is 20 jaar actief als secretaris van de Oranje Evenementen Vereniging in Abbenes. In samenwerking met het bestuur van Stichting dorpshuis Het Praatpunt was mevrouw Van den Berg intensief betrokken bij de renovatie van het dorpshuis. Zij was de drijvende kracht achter de fondsenwerving. Tijdens de lockdown(s) in coronatijd toverde ze het dorpshuis om tot snackbar voor afhalen of bezorging. Voordat zij beheerder van het dorpshuis werd, hielp zij al als vrijwilliger met diverse hand- en spandiensten zoals bij het jaarlijkse huttenbouwen en de sinterklaasintocht, beide georganiseerd door de Jeugdraad Abbenes. Inmiddels is mevrouw Van den Berg de officiële beheerder van het dorpshuis. Toch doet zij alsnog veel op vrijwillige basis. Dit varieert van het plein schoonhouden (bladblazen) en de zaal in kerstsferen brengen, tot organiseren van een kindervakantiedag, bingoavond, gameavond en knutselmiddag voor de jeugd. Voor deze evenementen regelt ze vergunningen, inkoop, afstemming met en opvangen van leveranciers, bepalen van de verkoopprijzen en werven van vrijwilligers. En zij is verantwoordelijk voor een aantal nieuwe activiteiten zoals een high tea, buurtrestaurant waarbij gekookt en gegeten wordt met buurtgenoten en een rommelmarkt-route. Daarnaast helpt ze bij de bazaar van de kerk.
Voor de Sportvereniging Abbenes helpt Erica van den Berg bij het bedrijventoernooi door inkopen te doen en de hele dag bardienst te draaien. Ook helpt ze tijdens jaarlijks terugkerende toernooien en de bijbehorende barbecue. En dan vindt ze ook nog tijd om één dag per week op haar kleinzoon Kay te passen.

Voor haar inzet wordt Erica van den Berg-Onos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Badhoevedorp

Theo Kooij (79)

De heer Kooij is volgend jaar 50 jaar actief als vrijwilliger bij de Stichting Goedkamp. Deze Stichting beheert twee natuurkampeerterreinen die uitsluitend op vrijwilligers draaien. Bij de vrijwillige werkzaamheden hoort het beheer van de natuurkampeerterreinen, plus alle werkzaamheden die daarbij komen, zoals onderhoud, gastheerschap, enzovoort.
Samen met zijn vrouw Lia Kooij-den Braber begeleidde de heer Kooij gedurende 13 jaar kampeerreizen in Europa. Samen bereidden zij deze reizen voor. De reizen varieerden van twee tot zes weken per jaar.
In 1957 werd de heer Kooij op 14-jarige leeftijd kerkorganist. Ook is hij koorbegeleider, kerkmusicus en verricht hij andere kerkelijke activiteiten in de diverse kerkelijke gemeenten waarbij hij betrokken was. In 2019 heeft hij vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen moeten stoppen als organist maar hij is nog steeds actief in het kerkelijk leven, onder andere als lector.
Voor de Oranje Nassauschool deed de heer Kooij onderzoek voor het jubileumboek en stelde hij ter gelegenheid van het jubileum van de school het boek samen dat de school, de leerlingen en de docenten door de jaren heen in beeld brengt. Door het raadplegen van archieven en contacten met oud-leerlingen werd het materiaal verzameld. Hierin werd de heer Kooij bijgestaan door zijn vrouw.

Voor zijn inzet wordt de heer Theo Kooij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lia Kooij-den Braber (78)

Net als haar echtgenoot zet mevrouw Lia Kooij-den Braber zich al jaren in voor de Stichting Goedkamp als beheerder van natuurkampeerterreinen, in het bijzonder voor het terrein Zegenoord. Naast het beheer beoordeelt en accordeert zij reserveringen, zorgt zij voor de materialen en werft en ondersteunt ze een grote groep vrijwilligers. Mevrouw Kooij heeft de afgelopen 50 jaar duizenden gasten ontvangen. Ook was zij met haar man samen actief als toeristisch begeleider van vijftien ANWB-Kampeerreizen.
Sinds 1995 zet Lia Kooij zich in voor de Pelgrimkerk in Badhoevedorp. Dat doet zij als aanspreekpunt voor de voorgangers en als preekvoorziener, waarbij zij ervoor zorgt dat de predikant kan voorgaan. Zij was commissielid van de voorbereiding van de kerkdiensten en als beheerder van de rouwsuite. In deze hoedanigheid hield zij contact met uitvaartleiders en nam de condoleances voor haar rekening. Als mentrix begeleidde zij zo’n 30 jeugdgroepen. Zij vormde de schakel tussen de groepen en het dagelijks bestuur van de plaatselijke jeugdraad.
Mevrouw Kooij hielp haar echtgenoot bij het samenstellen van het jubileum van de Oranje Nassau School. Een boek dat de school en de leerlingen en docenten door de jaren heen in beeld bracht. Door het raadplegen van archieven en contacten met oud leerlingen werd het materiaal verzameld.

Voor haar inzet wordt mevrouw Lia Kooij-den Braber benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Halfweg

Jacob Kortenoeven (88)

De heer Jacob Kortenoeven verrichtte als vrijwilliger bij Museum het Stoomgemaal in Halfweg werkzaamheden bij de balie en de receptie. Daarnaast hielp hij mee met het onderhoud.
Als diaken verleende hij voor de Kerkenraad van de Protestantse gemeente in Halfweg-Zwanenburg steun aan gemeenteleden binnen en buiten de kerk, die in financiële problemen terecht waren gekomen. Hij zat achter de servicebalie en bracht het kerkblad rond. Voor de bewoners organiseerde hij spelletjes en bingo.
Daarnaast vond de heer Kortenoeven ook nog tijd voor de Seniorenvereniging ZWH, waar hij vanaf de start van de vereniging in 2015 betrokken was bij het seniorenvervoer. Hij vervoerde de leden van de vereniging naar allerlei activiteiten en naar bijvoorbeeld de kapper of de pedicure. Het maandelijkse verenigingsblad valt bij vele leden door de brievenbus dankzij de heer Jaap Kortenoeven. Hij begon met dit vrijwilligerswerk al bij de voorloper van de Seniorenvereniging ZWH: ANBO Zwanenburg/Halfweg.

Voor zijn inzet wordt de heer Jaap Kortenoeven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gerda Kortenoeven-Keddeman (87)

De Hervormde kerk, later PKN organiseert al sinds 1928 jaarlijks een bazaar. De opbrengst is deels bestemd voor het kerkenwerk. Een ander deel gaat naar een jaarlijks wisselend goed doel. Mevrouw Gerda Kortenoeven zette zich hiervoor met enthousiasme in. Ze helpt mee met sorteren en schoonmaken van de ingebrachte goederen. Op de bazaardag zelf stond ze jaren achter haar geliefde stand met galanterieën.
Toen de Voedselbank startte in Haarlemmermeer, waren er drie uitgiftepunten. Een in Halfweg-Zwanenburg. Mevrouw Gerda Kortenoeven is als vrijwilliger 15 jaar betrokken geweest bij het uitdelen van voedselpakketten bij de Voedselbank.
Net als haar echtgenoot is mevrouw Kortenoeven een betrokken vrijwilliger bij Eigen Haard, waar zij met veel inzet spelletjes en bingo organiseerde.

Voor haar inzet wordt mevrouw Gerda Kortenoeven-Keddeman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hoofddorp

Toos van der Kamp-Verheugd (69)

Mevrouw Van der Kamp was met haar tomeloze inzet en enthousiasme jaren de drijvende kracht achter allerlei evenementen van de Rotary Haarlemmermeer. Deze evenementen waren bedoeld om geld op te halen voor diverse goede doelen, zoals een zuurstofinstallatie voor een ziekenhuis in Moldavië, een lagere school in Kaapstad en de Voedselbank. Maar ook voor de stichting Make a Child Happy en voor kinderen op Cebu, Fillipijnen. Zij stuurde de commissie aan van de Rotary Community Serves. Zo was zij betrokken bij de organisatie van een groot aantal grand diners waarbij geld opgehaald werd voor goede doelen. Van contacten met diverse koks tot de verkoop van stoelen voor het diner, de invulling ervan, de indeling van de tafels, alles was bij haar in goede handen. Dat gold ook voor het initiatief waarbij de Rotaryclub kookte voor patiënten en familie van het Adamas Inloophuis. Door haar inzet kreeg scoutingclub Paula Geerts een nieuwe buitenboordmotor en kon jaren later de botenloods worden uitgebreid. Ook een grote inzamelactie van knuffels voor minder bedeelde kinderen in het buitenland was bij mevrouw Van der Kamp in goede handen. Zij bracht de Rotaryslogan ‘Service above Self’ continue in de praktijk.
Als medewerker van verpleeghuis Bornholm wist mevrouw Van der Kamp van dit verpleeghuis een bijzonder verpleeghuis te maken. Dat deed ze door op te letten en vrij na te denken over wat de cliënten nodig hebben. Zij zag de noodzaak van palliatieve zorg en werd daardoor een van de initiatiefnemers voor Hospice Bardo waar mensen in de laatste fase van hun leven zorg op maat krijgen. Een plek waar mensen in een ongedwongen sfeer konden genieten, maar ook ongestoord konden praten met de mensen die zij liefhadden. Dat heeft ze in vrij korte tijd samen met Neeltje Zoet voor elkaar gekregen. Hospice Bardo groeide uit tot een volwassen club die uitstekende palliatieve zorg biedt. Alle groeifases heeft Toos van der Kamp meegemaakt. En als echte pionier heeft ze ook daar vele rollen vervuld.

Voor haar inzet wordt Toos van der Kamp-Verheugd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Caroline Lubach-Westerveld (70)

Mevrouw Caroline Lubach heeft zich in haar rol als diabetesverpleegkundig specialist buitengewoon ingezet voor de bevordering van zelfmanagement educatie voor mensen met diabetes. Zij is in het bijzonder betrokken geweest bij de ontwikkeling en landelijke implementatie van het nieuwe zelfmanagement programma PRISMA (Pro-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement) voor mensen met diabetes type 2. Zij verzorgde workshops en presentaties ver buiten de muren van het VU Medisch Centrum. Een belangrijke stap voor de overgang naar de focus op de patiënt: ‘De patiënt aan het roer’.
Ook zette zij zich op een bijzondere manier in voor de scholing van collega diabetesverpleegkundigen op het gebied van het monitoren en bespreken van het psychologisch welzijn van patiënten. Hiervoor heeft zij meerdere workshops en congrespresentaties verzorgd in binnen en buitenland over het belang van het bevorderen van psychische gezondheid bij diabetes en de MIND methode (Monitoring of Individual Needs of Persons with Diabetes).
Mevrouw Lubach was mantelzorger voor haar vader. Zij organiseerde bijeenkomsten over dementie voor familieleden en verzorgenden.
Caroline Lubach was betrokken bij de totstandkoming van het jeugdboek ‘2040, een verhaal over oorlog en verzet’, van Mireille Geus, over het verzetswerk van haar grootvader en zijn gezin. Het beschrijft de familiegeschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Koepelkerk in Amsterdam.
Daarnaast is zij actief bij het vrijwilligersproject van Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer, ‘Taal Op Maat’ als taalcoach en vrijwilliger in het Taalcafé.
Als trainer in het programma Samen dementievriendelijk draagt mevrouw Lubach eraan bij dat mensen met dementie (langer) mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Voor haar inzet wordt Caroline Lubach Westerveld benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

John de Moel (74)

De heer John de Moel helpt als vrijwilliger in op de begraafplaats Iepenhof waar hij algemene werkzaamheden verricht zoals, groenonderhoud, stenen schoonmaken en rechtzetten, onderhoud gebouw en ondersteuning lichtjesavond. Bezoekers van de begraafplaats helpt hij met plantjes zetten en hij zorgt ervoor dat ‘zijn’ begraafplaats er altijd mooi en verzorgd uitziet.
Hospice Bardo biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en biedt een plek die aanvoelt als thuis, met liefdevolle aandacht voor gasten en hun naasten. In Hospice Bardo kunnen tien gasten verblijven. Naast professionals wordt de zorg voor de patiënten van Hospice Bardo voor een groot deel geleverd door vrijwilligers. De heer De Moel heeft zich jarenlang met grote betrokkenheid als zorgvrijwilliger ingezet. Twee keer week was hij voor een dienst van vier uur in het hospice aanwezig. Hij ondersteunde de verpleegkundigen in de fysieke zorg en bood een luisterend oor aan de patiënten.
Stichting Ons Tweede Thuis is een grote organisatie die zich bezighoudt met een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet- aangeboren hersenletsel. De heer John de Moel komt meerdere keren per week langs bij Woonvoorziening de Nieuweweg voor werkzaamheden in de gezamenlijk tuinen. Hij maakt dan gelijk een praatje met de cliënten en drinkt een kopje koffie met hen. Daarnaast helpt hij met andere zaken en klusjes

Voor zijn inzet wordt John de Moel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Joke de Moel-van Ham (74)

Mevrouw Joke de Moel-van Ham zet zich, net als haar echtgenoot, al jaren in als vrijwilliger bij Hospice Bardo. Mensen met een beperkte levensverwachting blijven meestal het liefst thuis in hun vertrouwde omgeving. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk. Hospice Bardo wil in die situatie een plek bieden die aanvoelt als thuis, met liefdevolle aandacht voor gasten en hun naasten. Als zorgvrijwilliger was zij een à twee keer per week in het hospice aanwezig. Ze ondersteunde de verpleegkundigen in de fysieke zorg en bood een luisterend oor aan de patiënten. Datzelfde deed als gastvrouw zij voor het inloophuis Adamas in Nieuw-Vennep. Eerder was zij in het Spaarne Ziekenhuis op de afdeling Oncologie actief als gastvrouw. Daar bood ze een luisterend oor aan de mensen die op haar pad kwamen. Joke de Moel haalt energie uit de hulp die zij anderen kan geven. Nu de gezondheidstoestand van haar echtgenoot verslechtert, probeert ze als mantelzorger voor haar man al deze taken te combineren.

Voor haar inzet wordt Joke de Moel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hugo Zweegman (66)

De heer Hugo Zweegman is een actieve vrijwilliger bij de Volkstuinvereniging Overbos. Hij is een van de drijvende krachten die ervoor hebben gezorgd dat de volkstuin naast een plaats waar je zelf je groente, fruit en bloemen biologisch verbouwt, een plek is waar het goed toeven is; een ontmoetingsplaats met een belangrijke sociale functie. De kennis die hij heeft van tuinieren deelt hij graag met de andere tuinders. Vooral de nieuwe, beginnende tuinders doen hier hun voordeel mee. Toen de vereniging onverwachts zonder voorzitter zat, was hij bereid om het voorzitterschap op te pakken. Daarnaast helpt Hugo Zweegman met het organiseren van activiteiten op het terrein, zoals tuinwerkdagen, onderhouden van de fruitbomen, schoonhouden van paden en talud, het onderhouden van het clubhuis. Natuurlijk werkt hij daar zelf aan mee. En hij overlegt met gemeentelijke diensten over de mogelijkheden op de tuin.
Naast het tuinieren op de volkstuin is wandelen een favoriete bezigheid van de heer Zweegman. Dat doet hij bij Wandelvereniging de Zwervers. En ook hier is het niet alleen wandelen wat hij doet. Moet er een route uitgezet worden? Dan kan je op Hugo Zweegman rekenen. Net als bij het begeleiden van mensen. De heer Hugo Zweegman liep zelf al 25 keer de Nijmeegse Vierdaagse met zijn wandelverenging. Altijd met oog voor de sfeer, met oog voor de medewandelaar onderweg of met een opbeurend gesprek voor degene die dreigden uit te vallen of wilden opgeven. Voor de vereniging verzorgt de heer Zweegman deels het ‘pijlen’ voor drie wandelingen. Dit houdt in het bijwonen van de informatieavonden, het plaatsen van pijlen in kleine teams op de dag voor de wandeling en het ophalen van de pijlen de dag na de wandeling. Hij weet zijn teamgenoten te inspireren tot de hoge kwaliteit van pijlen waar de wandelvereniging in de wandelsport om bekend staat. Voor de jaarlijks terugkerende IML twee-daagse wandeling in Diekirch (Luxemburg) en de IML-wandeling in Fulda (Duitsland) regelt Hugo Zweegman de inschrijving aldaar en de overnachtingen.

Voor zijn inzet wordt Hugo Zweegman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lisserbroek

Hans Bolduan (65)

Hans Bolduan is al sinds 1998 als vrijwilliger actief bij het Haarlemmermeermuseum de Cruquius. Zijn achtergrond als boordwerktuigkundige is van grote waarde voor de zogenaamde stoomploeg van het Cruquius Museum. Hij werkte mee aan de her-ingebruiksstelling van de stoommachine. Sinds de stoommachine hydraulisch beweegt, was het werk meer gericht op het onderhoud. De heer Bolduan was altijd bereid de stoomploeg bij te staan met advies. Tijdens zijn actieve loopbaan bij het Loodswezen was zijn inzet onregelmatig. Na zijn pensionering is hij volop betrokken bij de stoomploeg. Hij steekt hierbij liever de handen uit de mouwen, dan dat hij aanschuift bij een vergadering.
De heer Bolduan is sinds 2006 vrijwilliger en bestuurder bij de Stichting beheer HM Naaldwijk. Dit is een 46 meter lang voormalig houten kustmijnenveger van de Koninklijke Marine (ex M809) uit de Dokkumklasse. Dit schip werd gebouwd in 1953, kwam in dienst in 1955 en deed dienst tot 1996. De Koninklijke Marine heeft het schip in 2000, in hele slechte staat, geschonken aan de Prins Willem Zeeverkenners in Haarlem om als varend clubhuis te dienen. Sinds die tijd is het schip in een separate stichting ondergebracht, grondig gerestaureerd, maritiem gecertificeerd en in goede (zeewaardige) staat teruggebracht. De restauratie en exploitatie vergde/vergt veel van de vrijwilligers, waaronder Hans Bolduan. Het schip is een varend museum dat nog elk jaar (zee)reizen maakt ten behoeve van de vele evenementen van de Koninklijke Marine. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Marinedagen in Den Helder, de Wereldhavendagen in Rotterdam en verschillende edities van Sail Amsterdam. De heer Bolduan heeft aan boord en tijdens (langere) dokbeurten de technische randvoorwaarden geschapen om het schip, bemanning en vaargasten veilig van- en naar de meest uiteenlopende bestemmingen te kunnen loodsen. Hierbij werd regelmatig veel gevraagd van zijn vakbekwaamheid en werden soms letterlijk midden op zee de noodzakelijke reparaties verricht om de machines betrouwbaar en goed functionerend te houden.

Voor zijn inzet wordt Hans Bolduan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Nieuw-Vennep

Paul Linders (67)

De heer Paul Linders is sinds 2003 zeer actief betrokken bij TAPA EMEA, Transport Asset Protection Association. Dit is een wereldwijde organisatie, die tot doel heeft om diefstallen en overvallen van ladingen van bijvoorbeeld vrachtwagens te beperken. Door monitoring blijft de organisatie op de hoogte en kan anticiperen. Voor deze organisatie heeft de heer Linders heel veel protocollen en richtlijnen geschreven en geïmplementeerd en met overheden samengewerkt. Bedrijven moeten voldoen aan deze richtlijnen, voordat zij gecertificeerd kunnen worden. Hierin worden verschillende klassen gehandhaafd. Bedrijven worden ge-audit om te bepalen of zij aan deze eisen voldoen. Een voorbeeld van wat TAPA mede dankzij Paul Linders heeft gerealiseerd, zijn beveiligde parkeerplaatsen ten behoeve van vrachtvervoer. De uiteindelijke invoer van de Facility Security Standard, Truck Security Standard en de Parking Security Standard zouden niet tot het succes hebben geleid zonder de kennis en inbreng van de heer Linders. Hierdoor is er in de Supply Chain industrie in het algemeen en de voor de TAPA EMEA leden in het bijzonder, een niveau van beveiliging mogelijk geworden waardoor risico's tot een minimum worden beperkt.
TAPA is gestart in Nederland met vijf man op Schiphol. Momenteel is het een organisatie met meer dan 500 leden.
De heer Paul Linders is voorzitter geweest World Wide Counsel van TAPA, waardoor hij veel vergaderingen bijgewoond heeft in Amerika en Azië. Voorlichting geven over de organisatie behoorde ook tot zijn taken. Als lid of voorzitter van verschillende werkgroepen en commissies heeft hij grote inzet getoond.
Paul Linders heeft zijn leven in het teken gezet van de veiligheid, zowel in zijn loopbaan, die begon bij de politie, als in zijn functie bij TAPA EMEA. Hij is voor velen een vraagbaak en gaf bij TAPA EMEA trainingen aan leden en overheden zoals Douane.

Voor zijn inzet wordt Paul Linders benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Rijsenhout

Joke Haspels-Spaargaren (61)

Mevrouw Joke Haspels-Spaargaren staat voor iedereen klaar. Sinds 2005 is Joke Haspels actief voor Levvel Pleegzorg. Het gaat vooral om crisisopvang en opvang van moeilijk plaatsbare kinderen. Crisisopvang of crisispleegzorg is een voorbeeld van kortdurende pleegzorg. De situatie thuis is dan zo ernstig dat een kind direct weg moet. Er zijn pleeggezinnen die speciaal beschikbaar zijn voor crisispleegzorg, om kinderen direct op te vangen als dit nodig is. Een crisisplaatsing duurt meestal vier weken en kan met nog een termijn verlengd worden. Joke Haspels heeft verschillende kinderen in crisis plaatsing maar ook voor langere tijd in huis opgenomen. Sinds 2014 heeft ze een moeilijk opvoedbare jongen in huis, die permanent blijft.
Voor Pass It On (PIO) steekt mevrouw Haspels vele uren per week in het inzamelen van kleding, huisraad, boeken en speelgoed in Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen. Ze helpt mee met het uitzoeken, sorteren, enzovoort. Met Sinterklaas en Kerst wordt er iets extra’s gedaan voor deze gezinnen. Ook hierbij is Joke Haspels betrokken.
Twee keer per jaar kunnen minima tijdens een uitdeeldag in groepjes van tien een uur gratis shoppen. Voor Rijsenhout organiseert mevrouw Haspels twee keer per jaar de kledingbeurs in het buurthuis.

Voor haar inzet wordt Joke Haspels-Spaargaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vijfhuizen

Aad Kuijk (73)

De heer Aad Kuijk is al ruim 20 jaar vrijwilliger bij de Hartekamp Groep, locatie Texelhof. De Hartekamp Groep biedt diverse vormen van wonen, werken, leren en ondersteuning aan voor mensen met een verstandelijke beperking. De heer Kuijk begon met een keer in de week koken, mee-eten met de cliënten en afwassen. Als snel was hij probleemoplosser op het gebied van tv en computer. Hij gaat mee met uitjes, speelt gitaar, zingt en gaat mee kamperen bowlen en darten. Ook is hij tussenpersoon tussen cliënt en de leiding en biedt hij de bewoners een luisterend oor. Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer leerde hem kennen als een betrokken vrijwilliger, net als Zorgboerderij Olsthoorn.
Als voorzitter van de volleybalvereniging in St. Pancras leidde hij de vereniging en de redactie. Ook was hij voorzitter van de jeugd van handbal- en voetbalvereniging DSOV en trainer van de volleybalclub Vijfhuizen.
De heer Aad Kuijk staat altijd klaar voor anderen. Hij helpt mensen met uiteenlopende vragen over hun administratie.
Het zingen zit Aad Kuijk in het bloed. Hij is voorzitter van VOC Shantykoor Vijfhuizen. Hij leidt de vergaderingen en houdt de website up tot date en organiseert het Shanty festival. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter de Golden Boys, een zingende vriendengroep. En naast al deze vrijwillige werkzaamheden, vindt de heer Kuijk ook nog tijd om te collecteren voor het Longfonds.

Voor zijn inzet wordt Aad Kuijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kees van der Peijl (67)

De heer Kees van der Peijl wordt omschreven als duizendpoot. Dat is dan ook terug te zien in alles wat hij doet in het dorp Vijfhuizen. Hij onderhoudt het Nationaal Monument MH17. Vanaf de eerste dag is hij de motivator voor de wekelijkse onderhoudsdagen. Hij ontwerpt en maakt handige technische hulpmiddelen om het park bij te houden. Bijna dagelijks is hij aanwezig om het park met herdenkingsbomen netjes te houden. Hij heeft dan een luisterend oor voor nabestaanden die hun boom komen bezoeken. De heer Van der Peijl organiseert de jaarlijkse bijeenkomst van de onderhoudsgroep op de dag van de nationale herdenking van de MH17-ramp, 17 juli.
Als vrijwilligers is Kees van der Peijl het kloppend hart van Tennisvereniging Vijfhuizen (TVV). Hij zorgt voor het onderhoud van het tennispark en de kantine. Wat kapot is, wordt door hem hersteld. Kortom: hij is de drijvende kracht in het onderhouden van het tennispark.
De senioren en alleenstaanden in het dorp kunnen altijd op de heer Van der Peijl rekenen. Hij helpt met verschillende werkzaamheden in en rond het huis, repareert en herstelt en biedt altijd een luisterend oor. Hij is gezegend met twee rechterhanden die hij dan ook altijd uit de mouwen wil steken.
Dat doet hij ook tijdens de Vijfhuizense feestweek, waar hij altijd klaar staat om het terrein rond de feesttent te ontdoen van achtergelaten plastic bierglazen, blad en andere rommel.

Voor zijn inzet wordt Kees van der Peijl benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zwanenburg

Dick Voornveld (76)

Naast zijn werk en het grootbrengen van zijn gezin met zes kinderen, heeft de heer Dick van Voornveld veel onbetaalde nevenfuncties vervuld. Veel van zijn vrije tijd stak de heer Voornveld in vrijwilligerswerk voor de kerk. Voor de Gereformeerde kerk was hij lid van de Kerkenraad en was hij actief als voorzitter en scriba (secretaris). Hij bereidde vergaderingen voor en zorgde ervoor dat de genomen besluiten werden uitgevoerd. Tijdens de kerkdiensten zorgde hij als organist en pianist voor de muzikale omlijsting van de dienst. Ook was hij Regioscriba voor de Gereformeerde kerk. In deze functie stelde de heer Van Voornveld de agenda op, zorgde ervoor dat de lid-kerken werden uitgenodigd voor de periodieke vergaderingen die vier tot zes keer per jaar plaatsvonden. Hij notuleerde de vergaderingen en zorgde ervoor dat de notulen werden rondgestuurd.
Een andere taak die de heer Dick van Voornveld verrichte voor de Gereformeerde kerk was de functie van penningmeester van de Gereformeerde Zendingscommissie. Hij hield de boekhouding bij, verrichtte betalingen en stelde financiële rapporten op.
In de kerk organiseerde de heer Van Voornveld ook buurtmaaltijden in achterstandswijken. Hij regelde de kookploeg, nodigde buurtbewoners uit, zorgde dat de tafels gedekt klaarstonden en ruimde alles na afloop weer op.
Naast al deze vrijwillige taken voor de kerk, was hij penningmeester bij het Thuisfront Bijbelvertalingen ‘Karsten en Irene van Riezen’, waar hij naast de gebruikelijke taken van een penningmeester zoals het bijhouden van de boekhouding, ook verantwoordelijk was voor de fondsenwerving.
Bij de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs was Dick van Voornveld secretaris van het schoolbestuur van de school van zijn kinderen.

Voor zijn inzet wordt Dick van Voornveld benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.