NIEUW-VENNEP - Door goed je afval te scheiden, wordt het meeste afval weer hergebruikt als grondstof voor nieuwe spullen! Hier maken we jongeren graag bewust van. Dit begint al op de basisschool. Zo ook op Daltonschool Het Palet in Nieuw-Vennep. De kinderen op deze school scheiden hun afval al heel goed. De grondstofcoach van Meerlanden laat tijdens een speciale les aan groep 7/8 zien wat hier vervolgens mee gebeurt.


Wat gebeurt er eigenlijk met ons gescheiden afval? Daar kunnen de leerlingen van combinatieklas 7/8 van Daltonschool Het Palet nu antwoord op geven. Ze leerden bijvoorbeeld dat de werkkleding van Meerlanden gemaakt is van weggegooid plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. En dat het gas waarop de wagens van Meerlanden rijden, uit groente-, fruit-, tuintafval & etensresten wordt gehaald. Maar ook meer voor de hand liggende dingen: dat van oud papier weer nieuw papier wordt gemaakt en dat weggegooid glas weer nieuw glas wordt. Zo krijgt afval een nieuw leven. Als we het maar op de juiste manier weggooien.

Spel en quiz

De les bestond uit onder andere een spel over afval scheiden en een quiz. Het spel over afval scheiden is al vaker gebruikt op weekmarkten en andere publieke locaties, maar ook op school was het een groot succes. De winnaar van de quiz heeft een mooi skateboard van gerecycled plastic gewonnen. Alle kinderen kregen wat meer informatie mee naar huis op een bloemzaadflyer.

De leerlingen en de leerkracht waren enthousiast. De gemeente onderzoekt samen met NMCX en Meerlanden naar de mogelijkheden om deze les ook op andere scholen te geven.