AALSMEER - In de kinderraad van Aalsmeer zijn deze week veel ideeën geopperd om ouderen in Aalsmeer te ondersteunen en te behoeden voor eenzaamheid. De kinderraad was dit schooljaar 2019/2020 voor het eerst bijeen en sprak over sport en spel, het milieu en ouderen.


Onder voorzitterschap van kinderburgemeester Berber Veldkamp gingen Lisanne, Sterre, Amber, Charlotte, Fabienne, Darick, Maarten, Art, Julija, Julie, Nikita en Casper voortvarend met elkaar in gesprek over de onderwerpen op de agenda. Jiska en Mandy konden er deze keer niet bij zijn, maar zijn volgende keer vast ook van de partij. Tijdens de voorstelronde gaven meerde raadsleden aan de Kinderraad ontzettend belangrijk te vinden. Kinderen worden vaak niet voldoende gehoord en mogen bijvoorbeeld niet stemmen. Het is belangrijk dat er naar kinderen wordt geluisterd, want kinderen zijn de toekomst. Volwassenen denken vaak alleen aan ‘volwassenen dingen’.

Ideeënstroom
Wethouder jeugdzaken Robbert-Jan van Duijn vertelde de leden van de raad hoe het er aan toe gaat in een vergadering en na het testen van de microfoons kwam de ideeënstroom goed op gang. De site “adopteer een oudere”, waar kinderen die iets willen betekenen voor ouderen en ouderen die wel wat gezelschap kunnen gebruiken aan elkaar gekoppeld kunnen worden, was slechts één van de vele plannen. Zo wil de raad ook graag onderzoeken of het mogelijk is dat kinderen bij ouderen thuis regelmatig spelletjes gaan doen. De kinderen kunnen dan van de ouderen leren ganzenborden en de ouderen leren van de kinderen hoe een telefoon of computer werkt. Het idee om een musical op te voeren in het zorgcentrum kwam voorbij en de raad zag ook iets in het plan om kinderen ouderen kennis te laten maken met de technologie van nu. De raadsleden vinden verder dat geprobeerd zou moeten worden om het werk van mensen die ouderen helpen aantrekkelijker te maken.

Weg met plastic
De kinderraad wil ook graag iets beteken in het verminderen van plastic. Als voorbeeld geven zij de plastic zakjes die gebruikt worden in de supermarkt voor groente en fruit. Die zouden moeten worden vervangen door herbruikbare zakjes waarmee de koper een bonus kan verdienen als hij die ook echt hergebruikt. Ook het tegengaan van zwerfafval kwam aan bod. Plogging, een combinatie van joggen en het oprapen van afval, zou moeten worden gepromoot en gestimuleerd.

Sponsorsportdag
Bij het onderwerp sport werd gesproken over een sponsorsportdag voor kinderen in situaties waar te weinig geld is om een sport te kunnen beoefenen. Er werd al voorgesorteerd op diverse samenwerkingen om de dag ook echt voor elkaar te krijgen voor meerdere groepen van alle scholen in Aalsmeer en Kudelstaart. En ook hier werd weer gedacht aan de mogelijk eenzame oudere; de ouderen zouden op de sportdag kunnen komen kijken, of, als ze daar zin in hebben, kunnen komen helpen.