HAARLEMMERMEER - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer hebben 12 personen gesolliciteerd: 8 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft A.Th.H. (Arthur) van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

Van deze kandidaten hebben/hadden 10 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 2 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juli 2019 worden benoemd.