HOOFDDORP - Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er 35.000 tot 40.000 woningen bij. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. En met de komst van de metro naar Hoofddorp krijgt het Stationsgebied een stads karakter met ongeveer 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. Op dinsdag 19 april tussen 17.00-20.00 uur is er een informatiemarkt over het Stationsgebied.


Op de informatiemarkt worden de plannen voor het Stationsgebied toegelicht. Ook is het programmateam aanwezig om vragen te beantwoorden en ideeën te bespreken. De bijeenkomst is in het MBO College Airport, Opaallaan 25 in Hoofddorp. Langskomen? Aanmelden kan via haarlemmermeer.nl/bijeenkomst-stationsgebied.

Verdichtingsvisie: kiezen waar extra woningen komen

In Haarlemmermeer is een groot tekort aan woningen. Om woningen te kunnen bouwen, moet de gemeente gebieden aanwijzen waar extra woningen kunnen komen. De gemeente heeft samen met inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer een Verdichtingsvisie gemaakt. In deze visie staat hoe Haarlemmermeer op sommige plaatsen meer stads wordt en op andere plekken ruimte biedt voor groen, recreatie en het open polderlandschap. Een van de plaatsen waar het meer stads kan worden is in het Stationsgebied in Hoofddorp.

Wat zijn de plannen voor het Stationsgebied?

In september 2021 stelde de raad het Verdichtingsplan voor het Stationsgebied van Hoofddorp vast. Als vervolg hierop is het Gebiedsplan Hoofddorp gemaakt. Op 7 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het Gebiedsplan Hoofddorp en de aanvraag bij de minister. Alle plannen maakt de gemeente in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland, de MRA en partijen als de NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam.

Meer informatie over het Stationsgebied Hoofddorp is te vinden op stationsgebiedhoofddorp.nl.