ZWANENBURG - Hart van Zwanenburg: niet alleen de bouw van een nieuw dorpshuis, maar ook de aanleg van een nieuw dorpsplein en de verplaatsing van supermarkt Lidl naar de oude locatie van dorpshuis De Olm. Het had wat voeten in de aarde en het geduld van de dorpsbewoners werd op de proef gesteld, maar op 19 november 2018 was het dan toch zo ver: de eerste paal voor het nieuwe Hart van Zwanenburg ging de grond in. Een stap vooruit naar een betere leefbaarheid in Zwanenburg, dankzij de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer. Hoe staat het inmiddels met de voortgang?

Dorpshuis en dorpsplein

De bouw van het dorpshuis en de sporthal is in volle gang. Ondanks tegenslag met de dakbedekking lijkt het erop dat de verhuizing van het oude naar het nieuwe dorpshuis in maart 2020 door kan gaan. Dat is maar iets later dan gepland. De dorpsraad Zwanenburg-Halfweg is dan ook samen met de gemeente al druk bezig met de voorbereidingen voor de feestelijke opening in mei 2020!

Sloop dorpshuis De Olm en bouw Lidl
Als de verhuizing volgens plan verloopt, kan na de sloop van het oude dorpshuis de bouw van de nieuwe Lidl starten. De eerste klanten kunnen hun boodschappen dan doen op de locatie van het oude dorpshuis De Olm. Dat kan pas na de verhuizing, dus na maart 2020. Planning is dat de sloopwerkzaamheden eind mei/begin juni 2020 kunnen starten.

Buitenruimte
Op dit moment worden zowel de sloop van De Olm als een ontwerp voor de buitenruimte bij de supermarkt voorbereid. Dat laatste kost wel wat hoofdbrekens zoals de bevoorrading van de supermarkt, de bereikbaarheid voor vrachtwagens in de Dennenlaan en de inpassing van bestaande bomen op het toekomstige parkeerterrein.

Brandweerkazerne en voormalige MAVO
Op de locatie waar nu het complex van de brandweerkazerne staat aan de Olmenlaan en op de plek van de voormalige MAVO aan de Dennenlaan staat woningbouw gepland. Er wordt volop gewerkt aan de plannen. Hierbij wordt rekening gehouden met het woonprogramma (kansen voor ouderen en jongeren) en met de aansluiting van de woningen op de nieuwe supermarkt en het nieuwe dorpshuis.