SCHIPHOL-RIJK - Er is een grote verandering op komst op Business Park Oude Meer op Schiphol-Rijk. Per 1 januari moet er 24 uur per dag, 7 dagen per week worden betaald om te parkeren. Het doel is de parkeeroverlast door langdurig geparkeerde vrachtwagens een halt toe te roepen. De gemeente voert de maatregel in overleg met de Stichting Parkmanagement Schipholregio (Business Park Oude Meer) in. Met de maatregelen wordt het parkeren beter geregeld en de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid beter gewaarborgd. Want dat is de winst.

Hiermee gaat een grote wens in vervulling van de ondernemers op het Business Park. Want, hoe kan het ook anders op een bedrijvenpark aan de rand van Schiphol: het is er 24/7 en zeven dagen in de week een drukte van belang. Op nieuwe bedrijvenparken geldt vaak al een totaal parkeerverbod in de openbare ruimte, maar dat was er voor het dertig jaar oude Business Park Oude Meer niet. Daarom meldde Parkmanager Dorita Megens zich al twaalf jaar geleden bij de gemeente om samen iets te doen aan de parkeeroverlast in de openbare ruimte.

Maatwerk voor bedrijven
En het werd natuurlijk ook steeds drukker op het bedrijvenpark. “Oude Meer van toen is niet te vergelijken met de bedrijvigheid anno 2022. Ook zijn de voertuigen verlengd en is de actieradius groter geworden. De meeste terreinen bij de bedrijven zijn niet zo ingericht dat er makkelijk op eigen terrein kan worden geparkeerd. Er moest dus iets op Business Park Oude Meer gebeuren,” legt Dorita Megens uit. Ze heeft laten zien over een enorm lange adem te beschikken. “Ja die moet je wel hebben, gemeentelijke molens gaan soms traag. Maar hier is nu dan ook maatwerk geleverd. De aanhouder wint.”

Vrijheid van bewegen
Hoe kan het dat ondernemers blij zijn met het invoeren van betaald parkeren? Meestal vinden ondernemers dat geen goed idee omdat het klanten weg zou houden. Dorita Megens legt het uit: “De Stichting moest de gemeente hierin tegemoet komen. Wij stelden voor het parkeren op straat op het Business Park alleen mogelijk te maken voor vrachtwagens van de daar gevestigde bedrijven. Maar dit bleek in strijd met het uitgangspunt van het verkeersbeleid van de gemeente Haarlemmermeer: ‘Vrijheid van bewegen’. Daarom kwam de gemeente met betaald parkeren. De Stichting Parkmanagement SchipholRegio kan zich hierin vinden.”

“Het instellen van betaald parkeren wordt gecombineerd met het instellen van een parkeerverbodszone. Bewust is ervoor gekozen om uitsluitend in de aangegeven vakken te parkeren, zodat onder meer het zicht vooral bij uitritten gewaarborgd blijft. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Ook voorkomt deze maatregel dat de doorgang voor bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten door geparkeerde voertuigen wordt belemmerd,” zegt Dorita Megens.

Wachtplekken
Voor de vrachtauto’s die niet direct het terrein op kunnen om te laden of te lossen, komt er een aantal wachtplekken. Hiermee wordt voorkomen dat wegen op het bedrijvenpark worden geblokkeerd door wachtende vrachtwagens. Chauffeurs kunnen er veilig wachten totdat ze op hun bestemming kunnen laden en lossen. De maximale parkeerduur om te wachten is maatwerk en in overleg met de bedrijven bepaald. Er komen ook parkeerplekken waar maximaal een uur en drie uur kan worden geparkeerd en plekken zonder maximum parkeerduur.

Parkeervergunning
Logistieke bedrijven die op Oude Meer zijn gevestigd, kunnen onder bepaalde voorwaarden een parkeervergunning aanvragen, maximaal twee per bedrijf. Per vergunning kunnen de kentekens kosteloos digitaal onbeperkt worden gewisseld. In samenwerking met het parkmanagement heeft de gemeente in kaart gebracht welke bedrijven niet voldoende eigen parkeerplaatsen hebben en daarvoor in aanmerking komen.

Drukte wordt alleen maar groter
Business Park Oude Meer bestaat uit de aan de luchtvaart gerelateerde namen als Fokkerweg, Bellsingel, Koolhovenlaan, Cessnalaan, Douglassingel en de Capronilaan. Op de Fokkerweg geldt al jaren een parkeerverbod en in diverse straten is parkeergelegenheid aangewezen voor vrachtauto’s tijdens de avond- en nachturen en in het weekend. In 2018 kreeg de Bellsingel een parkeerverbodszone. Op de andere straten van het Business Park is het parkeren tot nu toe niet aan regels gebonden. De ondernemers denken dat de overlast van lang parkerende vrachtwagens op termijn alleen maar groter wordt. Ze wijzen daarbij bijvoorbeeld op het deels buiten gebruik stellen van de Fokkerweg vanwege de komst van de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding). Hierdoor gaan parkeerplaatsen verdwijnen. Door de invoering van betaald parkeren willen gemeente en Parkmanagement de doorstroming verbeteren.

Bebording aanpassen
De voorbereidingen zijn al gestart. Een aannemer past de lijnen en de bebording op het Business Park aan, dit duurt ongeveer twee dagen. Vanaf 9 januari 2023 wordt een wachtplaats voor vrachtwagens ingericht op de Capronilaan, deze werkzaamheden duren enkele dagen. Ondernemers op het Business Park moeten in die periodes rekening houden met enige overlast als gevolg van deze werkzaamheden.