HOOFDDORP - Eind december vonden de laatste werkzaamheden plaats aan de Fanny Blankers-Koenlaan. Sinds vorig jaar december is deze laan weer open voor verkeer. Er was grote bezorgdheid over de verkeersveiligheid. Na akkoord van de gemeenteraad is gestart met de herinrichting. Samen met inwoners, winkeliers, scholen, Connexxion, de politie en deskundigen vertegenwoordigd in een klankbordgroep is gezocht naar de beste oplossing om de veiligheid te verbeteren.


Daar is een mooi plan uitgerold. Zo zijn er flauwe bochten en verhogingen in de weg aangebracht om de rijsnelheid te verlagen. Zijn de fietspaden vervangen door brede fietsstroken. En is een rotonde aangelegd op het kruispunt met de Nieuwe Molenaarslaan. Het was een ingrijpende herinrichting die veel tijd en geld heeft gekost. Naast de gemeente heeft ook de Vervoerregio financieel flink bijgedragen.

Opening
“Ik ben erg blij met het resultaat en ik hoop dat de inwoners ook tevreden zijn met de herinrichting” zegt wethouder Verkeer Marja Ruigrok. “Ik had de opening natuurlijk graag gevierd met de leden van de Klankbordgroep, de buurt en met iedereen die betrokken is geweest bij de herinrichting. Maar zodra het kan vier ik het met hen samen.” Om het moment van de ingebruikname van de weg niet helemaal voorbij te laten gaan is een filmpje opgenomen.

De komende periode worden nog een aantal punten opgepakt op basis van de eerste ervaringen. Zo zijn er extra borden op de parkeerplaatsen geplaatst om te wennen aan de nieuwe uitritten en wordt de weg nog beter verlicht. Ook de laad- en losplaats voor de HEMA/ Domino’s wordt opnieuw bekeken. Daarnaast volgt er in het tweede kwartaal van dit jaar ook nog een evaluatie.