HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer wil flexwoningen voor vluchtelingen met een status. Die kunnen daar maximaal 2 jaar verblijven en dan doorstromen naar een regulier huurhuis.

Het gaat vooralsnog om een plan van het College van B&W. Volgens woordvoerder Marcel Duyvesteijn van de gemeente is nog niet vastgesteld hoeveel statushouders in aanmerking komen voor zo'n flexwoning, maar gaat het waarschijnlijk om tientallen.

Ook is volgens de gemeente nog niet duidelijk waar de woningen in Haarlemmermeer moeten komen.

Doorstroming op de woningmarkt
De flexwoningen zijn bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen voor groepen die urgent een woning nodig hebben. Volgens Duyvesteijn kunnen ook jongeren daarvoor in aanmerking komen maar vormen de statushouders de belangrijkste groep.

Over de flexwoningen voor vluchtelingen met een verblijfstatus is veel te doen. Officieel mogen statushouders in Haarlemmermeer niet automatisch meer voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Volgens de oppositie in de gemeenteraad gebeurt dit nu toch.

Maar de gemeente laat desgevraagd weten dat het wettelijk verplicht is om statushouders onder te brengen. Anders grijpt de provincie in en regelt die de huisvesting. De kosten zijn dan volgens de gemeente hoger dan nu het geval is met de flexwoningen.