HOOFDDORP - Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid) heeft namens de gemeente Haarlemmermeer het Meerjarig Regionaal Plan Laaggeletterdheid Groot-Amsterdam en het uitvoeringsplan Taaloffensief ondertekend. Hiermee geeft hij het startschot voor een intensieve samenwerking met zeven andere gemeenten uit de regio Groot-Amsterdam om laaggeletterdheid aan te pakken. Het doel van het plan is om laaggeletterden beter te bereiken.


Mensen die laaggeletterd zijn hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat zijn niet alleen mensen met een migratieachtergrond, maar ook mensen met Nederlands als moedertaal. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben grotere kans op armoede en schulden; minder kansen op de arbeidsmarkt en vaak een slechtere gezondheid. Nu door coronamaatregelen steeds meer dienstverlening online plaatstvindt, is kunnen lezen en schrijven extra belangrijk. Daarom is investeren in de aanpak van laaggeletterdheid belangrijk.

Het aanpakken van laaggeletterdheid is lastig. Dit komt omdat veel laaggeletterde mensen zich schamen en niet om hulp durven vragen. Gelukkig zijn er ambassadeurs die het taboe durven te doorbreken. Moeite hebben met de taal heeft niets te maken met intelligentie maar wel met het krijgen van kansen. Door samen te werken met andere gemeenten in de regio, maar ook door samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld werkgevers, kunnen we de doelgroep beter bereiken.

Naar schatting is zo’n 12 procent van de inwoners van Haarlemmermeer laaggeletterd. In Haarlemmermeer is het Taalhuis gevestigd, een samenwerkingsverband van diverse organisaties, waar inwoners worden geholpen om hun taal te verbeteren. Op verschillende punten in de gemeente zijn taalpunten en taalcafés te vinden. Wie beter wil leren lezen kan contact opnemen met het Taalhuis.

Wethouder Rip: “We doen al veel om laaggeletterdheid in Haarlemmermeer te bestrijden. Onder andere via het Taalhuis. Maar het bereik kan beter. Door deze regionale samenwerkingscampagne kunnen we meer laaggeletterde inwoners bereiken en helpen. Dit kan ook via werkgevers zoals de Greenport en op Schiphol waarvan we weten dat er veel laaggeletterden werken.”