BADHOEVEDORP - De gemeente mag gronden onteigenen voor het toekomstig sportpark De Veldpost in Badhoevedorp. Daarvoor is bij Koninklijk Besluit toestemming verleend. De gemeente Haarlemmermeer had bij De Kroon een verzoek tot onteigening ingediend om deze gronden in eigendom te krijgen en te kunnen ontwikkelen.


De gemeente heeft een deel van de gronden voor De Veldpost nog niet kunnen aankopen omdat de eigenaar graag zelf het sportpark wil ontwikkelen. Sportpark De Veldpost is een van de vijf deelgebieden van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.

In De Veldpost, ten zuiden van de Schipholweg, wordt ruimte gecreëerd voor groen, sport en recreatie. Diverse sportverenigingen krijgen nieuwe accommodaties en velden. Atletiekvereniging Badhoevedorp is inmiddels verhuisd naar het nieuwe sportterrein. Het is de bedoeling dat de sportverenigingen R.K.S.V. Pancratius en S.C. Badhoevedorp op een later moment ook naar De Veldpost verhuizen.

Maatschappelijke functie
Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling Badhoevedorp) is blij met dit Koninklijk Besluit. “Op deze manier kan de gemeente zelf de breedtesport-voorziening ontwikkelen. De gemeente vindt dat dit een publieke aangelegenheid is, onder andere vanwege de belangrijke maatschappelijke functie die de sportverenigingen hebben voor Badhoevedorp. De sportverenigingen worden nu niet afhankelijk van een commerciële partij.”

Bestemmingsplan
Voor De Veldpost zijn op 19 juli 2018 het bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’ vastgesteld door de raad. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op korte termijn neemt de Raad van State naar verwachting een besluit. Als ook het bestemmingsplan en exploitatieplan onherroepelijk zijn kan de gemeente door met de plannen voor De Veldpost.