HAARLEMMERMEER - Volgens het Klimaatakkoord moeten uiterlijk in 2050 alle gebouwen van het aardgas af. Daarom stelde het college van B&W op dinsdag 14 september de Warmtevisie Haarlemmermeer 2030 vast. Het wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om een plan waarin per wijk staat wat de meest haalbare en betaalbare manier is om over te stappen naar duurzame warmte voor alle gebouwen, zowel woningen als bedrijfspanden.

In de Warmtevisie staat bijvoorbeeld hoe de gemeente samen met inwoners en ondernemers hiermee aan de slag kunnen. Uiteindelijk kiezen inwoners en ondernemers zelf op welke manier er wordt verwarmd en het moment waarop dit gebeurt.

Ontstaan van het plan
De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk om inwoners, gebouweigenaren en ondernemers te betrekken bij het opzetten van de Warmtevisie en bij de toekomst van duurzaam verwarmen. Er is vanuit allerlei hoeken input opgehaald, zoals een peiling onder alle gebouweigenaren, huurders en ondernemers in april 2021. Hieruit kwam dat zij het vooral belangrijk vinden om zelf te bepalen hoe zij van het aardgas af gaan. Er was in juni een conceptversie van de Warmtevisie klaar. Daar konden onder andere inwoners en bedrijfseigenaren reageren op de plannen. Hun reacties zijn meegenomen in de definitieve versie. Iedere vijf jaar wordt de visie met de nieuwste technische inzichten bijgewerkt.

Stap voor Stap
2050 lijkt nog ver weg, maar het is verstandig om, waar mogelijk, nu al stappen te nemen om een huis of bedrijfspand langzaam anders te verwarmen dan met aardgas. Dit kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken. De gemeente helpt bij het zetten van deze stappen. “We zitten nu in de fase van starten en leren. Dat betekent dat de gemeente, maar ook u als gebouweigenaar, bekijkt wat de beste manieren zijn om dit te doen”, zegt wethouder Jurgen Nobel, verantwoordelijk voor de Energietransitie.

Wij helpen met het vinden van de juiste informatie, advies en aanpak. Maar de keuze is aan de mensen zelf.

Energieloket Haarlemmermeer helpt bij het maken van de juiste stappen. Als er ideeën of plannen zijn om met meerdere inwoners of bedrijfseigenaren samen over te stappen op duurzame warmte helpt de gemeente bij het uitwerken van het initiatief en het opstellen van een wijkplan.

Wijkplan
Naast de Warmtevisie is ook het Beleidskader ‘Omarmen van Initiatieven in de Warmtetransitie’ door het college goedgekeurd. Dit document stelt voorwaarden waaraan initiatieven in de gemeente rondom duurzaam verwarmen moeten voldoen. Overstappen naar duurzaam verwarmen doen we namelijk samen met iedereen. Inwoners, gebouweigenaren en ondernemers denken mee en zetten initiatieven op. Initiatieven vanuit de samenleving zijn een belangrijke aanleiding om te starten met een wijkplan. Het doel is dat het wijkplan op draagvlak kan rekenen. Daarom speelt de samenwerking tussen initiatiefnemer, gemeente, gebouweigenaren en inwoners een belangrijke rol. Maar elk wijkplan begint altijd met een initiatief. Het beleidskader beschrijft de stappen van initiatief tot vaststelling van een wijkplan en is een hulpmiddel vanuit de gemeente. Binnen Haarlemmermeer zijn er verschillende initiatieven waar inwoners en de gemeente samen kijken naar mogelijkheden voor een wijkplan. Zo loopt er een initiatief bij de Fortwachters en het Fort in Vijfhuizen, wordt er gekeken naar het starten van een gezamenlijk wijkplan met een initiatiefnemer en inwoners in Zwanenburg en is er een pilot gestart in Rijsenhout.

Meer informatie over de Warmtevisie is te vinden op website Nieuwe Energie van Haarlemmermeer.