HAARLEMMERMEER - Teleurstelling overheerst bij burgemeester Marianne Schuurmans nu zij van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vooral ‘nee’ te horen heeft gekregen op haar verzoeken om meer capaciteit voor het basisteam van de politie Haarlemmermeer.

De burgemeester dringt daar al enige tijd op aan. Er is veel meer werk dan dat er mensen zijn die het politiewerk kunnen doen. Daardoor wordt het voor de zogenoemde driehoek, met daarin de burgemeester, de officier van justitie en de teamchef van de politie, steeds lastiger om prioriteiten te stellen.

Motie
De gemeenteraad onderkent dat probleem ook en diende eerder een motie in waarin burgemeester Schuurmans kreeg opgedragen de minister in te lichten over de Haarlemmermeerse zorgen en hem te vragen de politiesterkte op het gewenste niveau te brengen. Kort samengevat antwoordt minister Grapperhaus dat het kabinet – landelijk - reeds tientallen miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd. Dat de werkdruk nog steeds groot is, onderkent hij wel. Maar het is aan de driehoek om keuzes te blijven maken, voegt hij eraan toe.

Utrecht
Teleurstellend is ook voor Haarlemmermeer dat meedoen met de pilot in Utrecht er niet in zit. In Utrecht wordt nagegaan of gemeentelijke handhavers kunnen worden ingeschakeld bij verkeershandhaving. Zo krijgt de politie meer lucht, is de gedachte hierachter. Maar de minister wil eerst de uitkomsten van het experiment in Utrecht afwachten. Uitbreiding met andere gemeenten kan zodra duidelijk is dat de ervaringen elders ook van nut kunnen zijn. Maar sowieso is minister Grapperhaus niet van plan, ook niet na de proef in Utrecht, om gemeentelijke handhavers in te zetten bij het handhaven van maximumsnelheden. Gemeentelijke handhavers (BOA’s, red) zijn en blijven, wat hem betreft, werken aan de leefbaarheid. En de politie is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, stelt hij.

Strikt onderscheid
Zo lang de minister dit strikte onderscheid blijft maken, schrijft burgemeester Schuurmans in een brief aan de gemeenteraad, blijft de beleving van de verkeersveiligheid in Haarlemmermeer een knelpunt. Uit Haarlemmermeers onderzoek, memoreert de burgemeester, komt naar voren dat juist te hard rijden door onze inwoners als overlast wordt ervaren. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid in eigen buurt negatief beïnvloed. De burgemeester is niet van plan het bij het ‘nee’ van de minister te laten. “In de bestuurlijke overleggen met de minister en via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zullen wij blijven aandringen op een wijziging van het genoemde standpunt van de minister”, staat te lezen in haar brief aan de gemeenteraad.