HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer groeit in inwoners en werkgelegenheid. Die groei vraagt om keuzes. De keuzes die de gemeente Haarlemmermeer hierbij voor de fiets maakt zijn vastgelegd in het Fietsplan. Daarin wordt beschreven wat de gemeente gaat doen om fietsen aantrekkelijker te maken voor meer mensen. Nu het college van B&W heeft ingestemd, zal het als een raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Leuk, gezond en duurzaam

Voor de gemeente Haarlemmermeer is het van belang dat iedereen de vrijheid heeft om te bewegen en om zelf een vervoersmiddel te kiezen. Dit geldt ook voor de fiets. De gemeente vindt het belangrijk om fietsen te stimuleren, want fietsen is leuk, duurzaam en gezond. Binnen de kernen is het meestal de snelste manier om van A naar B te komen.

Daarnaast is fietsen niet alleen een vervoersmiddel, maar kan het mensen ook plezier geven en bijdragen aan zowel de fysieke als mentale gezondheid.

Trends in fietsen

De gemeente wil fietsen niet alleen aantrekkelijker maken maar houdt ook rekening met een aantal trends op fietsgebied. Steeds meer mensen schaffen een elektrische fiets aan. Die gaan steeds sneller en mensen leggen er langere afstanden mee af. Ook worden de fietspaden drukker, rijden er meer verschillende voertuigen op het fietspad en vinden er meer zogenaamde eenzijdige ongelukken op de fiets plaats (waarbij geen tegenpartij betrokken is). Daar wordt rekening mee gehouden in het Fietsplan.

Positieve reacties

Iedereen kon van 6 februari tot 27 maart 2023 een reactie geven op het concept Fietsplan. In totaal hebben 104 personen, verenigingen en organisaties een reactie gegeven. In veel van de reacties werd steun voor het Fietsplan uitgesproken. Mensen zijn blij met de aandacht die de gemeente besteedt aan de fiets en zij herkennen zich over het algemeen in de opzet van het plan.

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer): “Het is een mooie aanmoediging dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om een positief geluid te laten horen in reactie op ons Fietsplan. Dit sterkt onze overtuiging dat we moeten inzetten op actieve mobiliteit. De fiets speelt daarin een belangrijke rol. Ruim baan voor de fiets dus!”

Andere geluiden die in de reacties naar voren kwamen waren de toekomstige doorfietsroute over de Geniedijk, het onderhoud van fietspaden en het verzoek voor een veilige fietsenstalling in Hoofddorp-Centrum.

Hoe werkt het Fietsplan?

Bij het opstellen van het Fietsplan is de gemeente uitgegaan van de piramide voor fietsgeluk. Die is gebaseerd op de piramide van Abraham Maslov uit 1943 waarin hij de behoeften van mensen in vijf niveaus op een rijtje zette. In de fietspiramide zijn die behoeften vertaald in speerpunten waar de gemeente op inzet.

De basis op orde

Die speerpunten zijn verdeeld over de verschillende lagen van de fietspiramide: veiligheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. Veiligheid, snelheid en gemak vormen de basis. Daarin ligt de hoogste prioriteit van de gemeente. Het is namelijk belangrijk om de basis op orde te hebben. Om de veiligheid te verbeteren, werkt Haarlemmermeer aan de knelpunten in de huidige fietsvoorzieningen en op straten. De snelheid wordt onder andere verbeterd door, samen met de regionale partners, verder te bouwen aan meer doorfietsroutes. Dat zijn snelle en brede fietspaden die kernen, steden en stadsdelen met elkaar verbinden. En voorbeeld daarvan is de route van station Haarlem via Vijfhuizen naar station Hoofddorp. Ook wordt het makkelijker voor fietsers om van A naar B te reizen en om hun fiets te kunnen parkeren bij de tussen- of eindbestemming van de fietsrit.

Comfort en beleving

Wanneer de gemeente de basis op orde heeft, kan worden gekeken naar de twee overgebleven speerpunten: comfort en beleving. Dat zijn de extra’s, de kroon op het fietsen waardoor mensen fietsen als positief ervaren en fietsgeluk voelen. Hierdoor gaan meer mensen fietsen en degenen die dat al doen, doen dat vaker. Voorbeelden van meer comfort en een betere beleving bij het fietsen zijn het plaatsen van rustplekken, zoals bankjes, langs fietsroutes en een betere kwaliteit van de fietspaden.

Hoe nu verder?

Het college van B&W stemde op 9 april 2024 in met het Fietsplan. Dat plan wordt in de vorm van een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Als die instemt hiermee instemt, kan de gemeente zich de komende vijf jaar gaan richten op het op orde brengen van de basis. Het begin is dan de basis, de belangrijkste maatregelen uit de onderste lagen van de piramide. Sommige acties die de basis vormen lopen al omdat de gemeente in haar projecten fietsen al een belangrijk onderdeel van de mobiliteit heeft gemaakt.

Benieuwd naar wat er allemaal in het fietsplan staat? Via deze link is het Fietsplan van de gemeente Haarlemmermeer te vinden

.