HAARLEMMERMEER - In 2020 is de Fanny Blankers Koenlaan in Hoofddorp opnieuw ingericht. Zo is de verkeersveiligheid verbeterd en is de laan aangepast door de komst van een nieuwe buslijn. De gemeente Haarlemmermeer is benieuwd hoe de FBK-laan nu wordt beleefd door de gebruikers. Daarom voert het verkeerskundig adviesbureau XTNT in opdracht van de gemeente het evaluatieonderzoek uit naar de herinrichting.

Om een goed beeld te krijgen van hoe de FBK-laan beleefd wordt door gebruikers en omwonenden van de FBK-laan, wordt op locatie aan aanwezigen gevraagd om hun ervaringen te delen.

Eind december 2020 vonden de laatste werkzaamheden plaats aan de Fanny Blankers-Koenlaan.

Ook wordt gesproken met buschauffeurs die bekend zijn met de lijn om ook hun ervaringen mee te nemen in het onderzoek. Naast de gesprekken met mensen op straat (gebruikers van de laan), is een online vragenlijst voor gebruikers/omwonenden van de Fanny Blankers-Koenlaan opgesteld.

Invullen van de vragenlijst kan tot en met 3 november 2021. Het invullen circa 10 tot 15 minuten.

De vragenlijst is te bereiken via: https://www.surveymonkey.com/r/BRCJJXR