HAARLEMMERMEER - Het is zover: de eerste nieuwe rolemmers voor restafval en voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden geleverd. Tussen 30 augustus en 3 september worden beide rolemmers voor de deur afgeleverd in Aalsmeerderbrug, Abbenes, Buitenkaag, Burgerveen, Leimuiderbrug, Rijsenhout, Weteringbrug en ’t Kabel. De rest van Haarlemmermeer volgt stap voor stap.

De nieuwe rolemmers luiden de start in van de nieuwe manier van afval scheiden. Er komen meer voorzieningen om afval gescheiden weg te gooien, zoals een rolemmer voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en ondergrondse containers op centrale plekken voor gescheiden afval. Zo kunnen inwoners hun afval beter scheiden. En dat is ook nodig, aldus wethouder Mariëtte Sedee:

De inwoners van Haarlemmermeer scheiden hun afval al jaren. Maar toch wordt er nog steeds zo’n 200 kilo restafval per inwoner weggegooid. Terwijl ruim 90 procent van dat afval bestaat uit bruikbare grondstoffen, zoals plastic en gft en etensresten. Door goed te scheiden, kunnen we dit hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan gft en etensresten: in de Groene Energiefabriek van Meerlanden wordt dat verwerkt tot zes nieuwe producten, zoals compost en biogas. Bovendien sluiten we hiermee aan bij het landelijke programma Van Afval- naar Grondstoffeninzameling (VANG) dat voor alle gemeenten in Nederland geldt. Daarin staat dat we de hoeveelheid restafval moeten terugbrengen naar 30 kilo per inwoner per jaar.

Helpen met afval scheiden
De overstap naar de nieuwe manier van afval scheiden zal even wennen zijn, denkt ook Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

Men moet een nieuwe routine vinden. Maar we doen er natuurlijk ook alles aan om inwoners te helpen. Zo krijgen inwoners een scheidingswijzer thuisgestuurd, waarin staat welk afval waar hoort. En ook in de Meerlandenapp is er een uitgebreide scheidingswijzer. Verder zit er een sticker op de rolemmers, waarop de meest voorkomende soorten afval staan die inwoners kwijt kunnen in de rolemmer. En mensen kunnen natuurlijk ook contact opnemen met de grondstofcoaches, die bijvoorbeeld tips kunnen geven.

Zelf scheiden

Een vraag die regelmatig terugkomt is of al die rolemmers nou wel zo’n goed idee zijn. Kan Haarlemmermeer het afval niet beter achteraf laten scheiden door de afvalverwerker? Wethouder Sedee:

Deze vraag heb ik mezelf vooraf aan deze uitrol ook gesteld. Maar we hebben dat zorgvuldig bekeken. Zo blijkt uit onderzoek dat met bronscheiding, dus scheiden door bewoners zelf, minder restafval wordt weggegooid. Dat helpt bij het behalen van de VANG-doelstelling van 30 kilo, maar ook bij het zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing. Bovendien levert bronscheiding een betere kwaliteit aan grondstoffen op. Dat betekent dat die grondstoffen dan weer beter hergebruikt kunnen worden. Uiteindelijk bleek dus dat scheiden door inwoners écht het beste is voor Haarlemmermeer.

Met de nieuw geleverde rolemmers kunnen de eerste bewoners dus aan de slag met de nieuwe manier van afval scheiden. De rest van de gemeente volgt stapsgewijs en wordt daarover per brief nog geïnformeerd. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer.