HAARLEMMERMEER - In een uitgestrekt gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ontwikkelt de gemeente stapsgewijs en samen met inwoners, ondernemers, boeren en investeerders PARK21. Het wordt een park voor iedereen met ruimte voor sport, recreatie, ontspanning en groen. Het park is nog niet klaar, maar er gebeurt al veel.


Zo vind je in het eerste deelgebied onder meer Klimpark21, speeltuin Kleiland en het sportcomplex van de Pioniers. Daarnaast organiseren de Parklandenboeren het hele jaar door activiteiten. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het tweede deelgebied gestart. Zodra de raad akkoord is, kan de gemeente aan de slag met geïnteresseerde partijen om dit nieuwe parkdeel te ontwikkelen.

Polderlinten
Wethouder Mariëtte Sedee:Dit jaar gaan we verder aan de slag met het groen. We zijn van plan bomen te planten langs de hoofdstructuur van het park. Daarnaast kunnen boeren subsidie aanvragen voor het terugbrengen van de polderlinten. Daarmee bedoeken we het groen dat vroeger rondom de boerenerven stond om de wind te breken. Dat groen willen we terug op zoveel mogelijk plekken.​​​

Geboortebos
In het gebied achter landgoed Kleine Vennep gaat de gemeente voorbereidingen treffen voor een zogenoemd geboortebos. Mariëtte Sedee: “In een geboortebos worden bomen geplant voor pasgeboren kinderen. We treffen nu voorbereidingen om de komende tien jaar bomen te planten in dit geboortebos.”

Compensatiebomen
De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid van een zogeheten compensatiebos. Dat is een bos met bomen die worden geplant van het extra geld dat mensen kunnen betalen als ze een vliegticket kopen om de CO2-uitstoot van hun vlucht te compenseren. De wethouder vertelt dat zij op het idee kwam voor een eigen Haarlemmermeers compensatiebos toen zij zag dat die bomen nu in bossen ver weg worden geplant. Mariëtte Sedee: “Het spreekt veel meer aan als zo’n compensatiebos in je eigen land ligt. En waar kan het beter liggen dan vlak bij Schiphol in PARK21?”

Onderzoek
Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan en het Milieueffectrapport (MER). Daarvoor is veel onderzoek nodig. Onder meer moet duidelijk worden hoeveel verkeer de wegen rondom het park aankunnen en hoe we om moeten gaan met stikstofdepositie. Die onderzoeken moeten klaar zijn voordat de gemeente verder kan met de (grote) initiatieven in PARK21.

Voortgangsrapportage
Elk jaar verschijnt een voortgangsrapportage van PARK21. Hierin staat wat er al gedaan is in het park en wat de komende tijd op de planning staat. De voortgangsrapportage 2018/2019 is hier te lezen. Naar verwachting wordt de rapportage in februari in de raad behandeld.