HAARLEMMERMEER - Het Raadhuisplein is straks een sfeervol en gezellig plein met daaromheen appartementen, horeca met terrassen, een nieuw gemeentehuis en andere voorzieningen. Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Hoofddorp vastgesteld. Tot 23 november 2022 kan iedereen reageren op dit plan.

In het ontwerpbestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn, dat winkels, horeca, kantoren en sport op de begane grond zijn toegestaan en waar maatschappelijke voorzieningen mogen komen. Het Raadhuisplein moet straks dé ontmoetingsplek van Stadscentrum Hoofddorp worden.


Reacties op voorontwerpbestemmingsplan

In het voorjaar van 2020 lag het voorontwerpbestemmingsplan al ter inzage. Daar zijn in totaal zestig reacties op binnengekomen. Voor het grootste deel hadden deze reacties betrekking op de parkeergarage aan de Binnenweg. De gemeente heeft de indieners per brief antwoord gegeven. Ook is dit antwoord opgenomen in een bijlage bij het besluit over het ontwerpbestemmingsplan. De reacties hebben geen aanleiding gegeven tot verdere aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan.

Aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan

Eind 2020 werd besloten dat er één nieuw gemeentehuis aan het Raadhuisplein komt, in plaats van twee losse gebouwen. Ook is toen besloten dat er naast het gemeentehuis appartementen komen met een openbare parkeergarage. In het ontwerpbestemmingsplan zijn daardoor een aantal onderdelen anders geworden. Zo is de hoogte van het nieuwe gemeentehuis aangepast van 35 meter naar 25 meter. Ook is de ontwikkeling aan de Binnenweg niet langer onderdeel van dit ontwerpbestemmingsplan. In de openbare parkeergarage naast het gemeentehuis kunnen namelijk meer parkeerplekken terugkomen dan eerder gedacht. Op de Binnenweg hoeven deze plekken daarom niet meer opgevangen te worden. Voor de Binnenweg wordt nu apart een ontwikkelkader opgesteld.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 23 november 2022. Op de website van Officiële Bekendmakingen kan het ontwerpbestemmingsplan bekeken worden en is te zien hoe erop gereageerd kan worden.

Na 23 november volgen nog een paar stappen:

  • Als er zienswijzen zijn ingediend, worden deze beoordeeld. Er wordt dan ook gekeken of het plan hierdoor moet worden aangepast.
  • Het college van burgemeester en wethouders stelt een raadsvoorstel vast en geeft aan hoe de zienswijzen beoordeeld zijn en stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.
  • Na het besluit in de gemeenteraad ligt het bestemmingsplan nogmaals zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Wat betekent dit voor het nieuwe gemeentehuis?

Op dit moment gaat de sloop aan de binnenkant van het raadhuis hard. Binnenkort start de aannemer ook met de sloop aan de buitenkant van het gebouw. Tegelijkertijd is de gemeente hard aan het werk om een uitnodigend, functioneel en duurzaam gemeentehuis te ontwerpen. Daarvoor maakt de gemeente eerst een voorlopig ontwerp (VO). Hier stemt de gemeenteraad voor. De volgende stap in het ontwerpproces is het definitief ontwerp (DO). Deze stappen in het ontwerpproces zijn nodig om ervoor te zorgen dat er gestart kan worden met de bouw van het gemeentehuis.

Klik hier voor meer informatie over Stadscentrum Hoofddorp.