ZWANENBURG - Cultureel centrum De Hoek in Zwanenburg houdt op te bestaan. Met pijn in het hart, zegt het bestuur van de stichting. En door de gemeente gedwongen, voegt het eraan toe. Dat laatste klopt niet, zeggen betrokken ambtenaren, die net als wethouder Marjolein Steffens-van de Water, die met reces is, het besluit van het stichtingsbestuur zeer betreuren. “Het is niet nodig”, klinkt het.


Reces

“Het is een besluit van het bestuur zelf. We hebben een aanbod gedaan. Toen kwam het besluit om de stekker eruit te trekken. Het aanbod voor een overbruggingssubsidie tot juni 2022 staat nog steeds. We moeten alleen nog bestuurlijke goedkeuring krijgen. Dat kan na het reces. De Hoek wil daar echter niet op wachten."

De Hoek bestaat al ruim vijftig jaar. Volgens eigen zeggen trekt het cultureel centrum jaarlijks zo’n 9.000 bezoekers. De doelgroep bestaat uit senioren en basisschoolleerlingen in Zwanenburg en Halfweg. Inwoners dus die niet zo maar even naar een groter dorp kunnen en die daarom voor activiteiten op het lokale aanbod zijn aangewezen. In het programma van De Hoek draait het voornamelijk om muziek, sport en beweging, talen, computerlessen en creativiteit.

Overlappend

De Hoek vindt al geruime tijd dat de subsidie van de gemeente “ontoereikend” is en dat de beschikbare gelden anders verdeeld zouden moeten worden. Instellingen als Maatvast, Sportservice Haarlemmermeer en Meerwaarde krijgen een veelvoud van het bedrag dat De Hoek ontvangt, zeggen de bestuurders van De Hoek. Dat is logisch, klinkt het op het raadhuis, die hebben een veel groter bereik. Daar komt bij dat de gemeente liever geen overlappende activiteiten subsidieert. En er zijn activiteiten van De Hoek die op zijn zachtst gezegd vergelijkbaar zijn met het aanbod van genoemde organisaties. “Dat zijn activiteiten die De Hoek ook aan hen kan overlaten.”

In het programma van De Hoek draait het voornamelijk om muziek, sport en beweging, talen, computerlessen en creativiteit. Foto: Shutterstock

Enige tijd geleden verzocht de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), die zich inzet voor de dorpen die onder de nabije aanwezigheid van de luchthaven hebben te lijden en die De Hoek al vaker te hulp is geschoten, een onafhankelijk onderzoek te doen naar de kostendekkendheid en de financiële haalbaarheid van de activiteiten en cursussen van De Hoek. Daaruit kwam onder meer naar voren dat De Hoek er goed aan zou doen om te fuseren met de stichting die het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg beheert.

Emotie

Maar de gesprekken die daarop volgden, bleven van de kant van De Hoek vooral gaan over het ontoereikende subsidiebedrag en over de vermeende scheve subsidieverdeling, zeggen ambtenaren. “We hebben zeker constructieve gesprekken gevoerd maar er heerst veel emotie bij het bestuur van De Hoek. Daardoor is het moeilijk om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Met de opstelling van De Hoek lag het onderzoeksrapport eigenlijk weer in de prullenmand.”

“We zijn op alles wat het bestuur naar voren bracht serieus ingegaan, we hebben gekeken naar hun alternatieve voorstellen. Maar die zijn gewoon niet haalbaar. Uiteindelijk hebben we voorgesteld, op ambtelijk niveau, om tot juni 2022, een soort overbruggingssubsidie te verlenen. Eenmalig en aanvullend. Om tijd te kopen die we kunnen gebruiken om verder over de toekomst te spreken. Omdat het reces is, moeten we wachten op een bestuurlijk besluit hierover maar De Hoek wilde sneller zekerheid. Die konden we niet bieden."