CRUQUIUS - Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft besloten dat in de nieuwbouwwijk Wickevoort in Cruquius 111 extra woningen gebouwd mogen worden. Daarvoor is een ontwerpwijzigingsplan vastgesteld, dat zes weken ter inzage heeft gelegen. Daar zijn drie zienswijzen op gekomen, maar dat heeft niet tot een wijziging geleid.


In het oorspronkelijke bestemmingsplan staat dat er in Wickevoort maximaal 756 woningen gebouwd mogen worden en dat het college de mogelijkheid heeft om dat aantal te verhogen tot maximaal duizend. Op verzoek van de ontwikkelaar van de woonwijk maakt het college nu van die mogelijkheid gebruik om het maximum aantal woningen in de wijk op 867 te zetten.

Wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw is blij met de extra woningen. “Dit betekent dat meer dan honderd extra huishoudens kunnen uitkijken naar een nieuwe woning. En dat is heel goed nieuws in deze tijden van woningnood”, aldus de wethouder.

Een deel van de nieuwe woningen wordt sociaal en betaalbaar, net zoals de rest van Wickevoort. Nu het wijzigingsplan is vastgesteld, kan de ontwikkelaar de benodigde vergunningsprocedures starten.