HAARLEMMERMEER - Verklaring van burgemeester Onno Hoes: ‘Tot eind deze week bestaat de mogelijkheid om te solliciteren op de vacature van burgemeester van Haarlemmermeer. Tijdens het schrijven van mijn sollicitatiebrief ben ik dit weekend halverwege gestopt.

Ik heb nog eens diep in mijn hart gekeken of ik na 1,5 jaar waarnemerschap nog zes jaar trouwe dienst aan Haarlemmermeer kan bieden. In tegenstelling tot mijn uitspraak bij de nieuwjaarsreceptie ben ik tot de conclusie gekomen dat dat toch niet zo is.

Het pad dat ik in de afgelopen jaren heb gevolgd bestond uit heel diverse bestuurlijke projecten. Steeds weer inlezen in nieuwe dossiers, samenwerkingen zoeken en optimaliseren, daar de verbinding tot stand brengen die op dat moment gewenst is. Bijvoorbeeld voor het COA, waar bestuurlijke verbindingen gelegd moesten worden, en voor het project Personen met verward gedrag, waarbij op het snijvlak welzijn/zorg/veiligheid cultuurveranderingen in gang gezet moesten worden.

Met het bestuurlijk begeleiden van de laatste fase van de herindeling en de eerste fase van de nieuwe gemeente is ook een ‘project’ afgerond waarbij Raad en College de nieuwe gemeente Haarlemmermeer voortvarend zijn gaan besturen. Binnen mijn eigen portefeuille heb ik bovendien mogen bijdragen aan een verbeterde samenwerking tussen de veiligheidspartners die op Schiphol actief zijn.

Komende maanden blijf ik met enthousiasme mijn ambt vervullen totdat de nieuwe burgemeester op 10 juli aantreedt.’

Met vriendelijke groet,
Onno Hoes