HALFWEG - Het lijkt meer op een boulevard dan op een gewone weg. De nieuwe boezembrug met fiets- en voetpad in Halfweg doet de oude uit 1925 snel vergeten. De afgelopen tijd is er hard aan de brug en de N200 gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Woensdag 21 oktober was de officiële opening van de brug


Door de coronamaatregelen verliep deze opening heel wat minder feestelijk. Bij de eerste brug op 8 oktober 1925 liepen alle notabelen er voor uit en was het een drukte van belang. Dit zijn de historische beelden. Nu is er alleen de première van ‘The making of film: De Nieuwe Boezembrug 2020’.

Wat ging eraan vooraf?
Het verhaal is de afgelopen tijd vaker verteld: de boezembrug die in 1925 werd gebouwd kon de belasting van het verkeer niet meer aan. Het grootschalige onderhoud aan de N200 (Amsterdam-Haarlem v.v.) was het vliegwiel voor alle partners in de regio (naast gemeente Haarlemmermeer, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) om de handen ineen te slaan. Ook moest de nieuwe brug beter in het dorp passen. Met als resultaat dat de leefbaarheid in Halfweg verbetert en de nieuwe brug de regio beter bereikbaar houdt. Zowel de bewoners van Halfweg als de weggebruikers gingen er op vooruit.

Wat is er veranderd?
De nieuwe boezembrug kreeg een scherpere bocht waardoor automobilisten langzamer gaan rijden. Op de brug kwam meer ruimte voor fietsers. Voor de voetgangers is er op de brug een wandelpromenade langs het water. Deze ligt iets lager en is afgescheiden van het fietsverkeer. Ook kwam er een uitkijkpunt met banken dat dient als ontmoetingsplek. En er gebeurde meer: in het dorp komen meer bomen, hagen en groen. Ook is de doorstroming van Zijkanaal F bij en het zicht op de oude sluisjes verbeterd. Zeker met de bankjes en het groen die nog volgen is het beeld in Halfweg verbeterd.

Reacties
Al dat werk kon niet worden gedaan zonder verkeers- en bouwhinder. En het duurde allemaal langer dan gedacht. Wat vindt ondernemersvoorzitter Kees Bos ervan?Eerlijk gezegd hadden we liever een tunnel of een omleiding om het dorp gehad. Maar nu de nieuwe boezembrug er is, is hij heel mooi geworden, met name het zitje op de brug. Het was wel een project met hobbels en tegenslagen tijdens de uitvoering. Het verkeer was tijdens de werkzaamheden een meevaller. Een deel van het verkeer zal zeker via de A9 en A5 zijn gereden, we hopen dat automobilisten eraan gewend zijn en dit zo blijft. Ook nu stroomt het verkeer beter door dan verwacht.