HOOFDDORP - In 2012 is de gemeente Haarlemmermeer begonnen met het vervangen van een groot deel van de 1800 populieren op de Geniedijk. Die bomen zijn oud (soms al ruim zestig jaar) en daardoor kwetsbaarder. De kans op vallende takken of zelfs omgewaaide bomen wordt groter. Op maandag 18 november beginnen de werkzaamheden voor het kappen van 123 bomen op een deel van de Geniedijk in Hoofddorp. Hiervoor in de plaats worden in totaal 130 nieuwe bomen geplant.


Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Fysieke Leefomgeving):

Bomen zijn voor iedereen belangrijk, daarom kijken we altijd zorgvuldig of het echt nodig is om een boom te kappen. De populieren op de Geniedijk zijn aan het eind van hun levensduur en vormen een gevaar, vooral als het gaat stormen of flink waaien. Daarom ontkomen we er niet aan om ze te vervangen. Dat doen we niet in één keer maar in verschillende fasen, met steeds enkele jaren ertussen. Gelukkig zien we dat de bomen die eerder vervangen zijn, bijvoorbeeld tussen de molen en de Paxlaan, goed aanslaan. In een paar jaar zijn ze al flink gegroeid.

Werkzaamheden
Op dit moment legt Liander kabels onder de Geniedijk. Dit gebeurt om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar energie. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Fysieke Leefomgeving): “Om de overlast en de kosten te beperken, gaan we tegelijkertijd aan de slag met het vervangen van de bomen. Nu is het stuk aan de beurt van de Geniedijk tussen de Van Heuven Goedhartlaan, vanaf station Hoofddorp, tot aan de N201 aan de noordkant.” Het kappen en herplanten van de bomen duurt tot april 2020.

Herplanten
Na het rooien van de oude bomen worden er 130 nieuwe iepen herplant.

Wethouder Steffens:

We herplanten bomen die goed tegen wind kunnen, want iepenhout is taaier. Ze kunnen ongeveer 200 jaar oud worden en laten vrijwel geen takken vallen. Het is dus ook veiliger. Bovendien vangen ze door de ruwheid van blad en takken veel fijnstof op.

Op sommige plekken staan nu twee of meer rijen bomen aan een kant van de dijk. De iepen komen in een enkele rij aan beide kanten op de Geniedijk. Om te zorgen dat vleermuizen hun vliegroute behouden, worden er ook 126 populieren geplant. Dit zijn zogenoemde ‘wijkers’.
Wijkers zijn bomen die tijdelijk worden geplant en na ongeveer tien jaar weer worden verwijderd. Dit gebeurt zodat de vleermuizen de populieren kunnen gebruiken om te navigeren. Om die reden blijven er ook ongeveer 25 stammen staan. Als de iepen groot genoeg zijn, worden de populieren verwijderd waarna de iepen verder kunnen groeien.