NIEUW VENNEP - Zo’n dertig studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HVA) hebben er een mooi studieproject aan. En de gemeente Haarlemmermeer krijgt een waardevol en bruikbaar onderzoek naar de ervaren jongerenoverlast in Nieuw-Vennep op een presenteerblaadje. Dat hebben gebiedsmanager Vincent Verheij en HVA-docent Dirk Jan Bolderheij, die in elkaars netwerk zitten, mooi geregeld.

Speciaal voor wethouder Marjolein Steffens-van de Water was er op het gemeentehuis een uitvoerige presentatie van de voorlopige conclusies van het onderzoek. Het is nog even wachten op de definitieve conclusies en natuurlijk de aanbevelingen.

Gevoelskwestie

Wethouder Steffens toont zich onder de indruk van de resultaten tot dusverre. Vooral omdat de ervaren jongerenoverlaat vanuit tal van verschillende invalshoeken is bekeken. De eerstejaars bestuurskundigen, zelf ook jongeren, komen op een enkele uitzondering na niet uit Nieuw-Vennep of Haarlemmermeer en hebben onder anderen ondernemers, bewoners, docenten, ambtenaren, politie en uiteraard ook jongeren bevraagd. Ze hebben, zeggen ze zelf, zo veel mogelijk objectiviteit in hun onderzoek ingebouwd.

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, is het goed om met enig voorbehoud kennis te nemen van het beeld dat tijdens de presentatie naar voren komt. Het beeld is dat er zeker overlast van jongeren wordt ervaren maar dat dat vaak meer een gevoelskwestie is dan een feitelijke aangelegenheid en dat er ook geen sprake is van overlast met een criminele inslag.


Respect

‘Als je hen aanspreekt, word je netjes te woord gestaan en geven ze gehoor aan wat je van hen vraagt’, hebben de HVA-studenten van onder meer de politie en winkeliers te horen gekregen. Negen van de tien keer reageren ze met respect. Hun aanwezigheid kán als intimiderend worden ervaren maar wat ze doen, valt lang niet altijd onder overlast.

De jongeren over wie wordt geklaagd zijn dikwijls scholieren van het Herbert Vissers College (HVC) aan de Noorderdreef. Vooral een aantal rokers onder hen zijn onder een vergrootglas komen te liggen. Op school kunnen ze vanwege de rookvrije zone geen kant op en dus zwermen ze over andere gebieden uit tijdens de pauzes.

Grote rokende tieners

Zo kwamen ze onder meer terecht op en bij het bankje bij het basketbalveldje bij De Fakkel, een openbare basisschool voor speciaal onderwijs aan de Athenelaan. Maar met grote rokende tieners voor de deur is het moeilijk les geven aan de kinderen van De Fakkel. Inmiddels is wel duidelijk dat vóór 14.00 uur de HVC’ers weg moeten blijven.

Ook bij winkels of winkelcentrum De Nieuwe Symfonie rondhangende jongeren zorgen nogal eens voor in elk geval een onrustig gevoel bij passanten. Maar er zijn maar weinig winkeliers die vinden dat jongerenoverlast in winkelgebieden een ernstig probleem is. Dat ze wel eens rondhangen en soms rotzooi achterlaten is meer ‘een gegeven’.

Ervaren jongerenoverlast

Geklaagd wordt over de geringe respons van de politie op meldingen over jongerenoverlast. Maar de politie in Nieuw-Vennep kampt met personeelsgebrek. Bovendien blijkt uit de praktijk dat bijna altijd het woordje ‘ervaren’ aan het woordje ‘jongerenoverlast’ vooraf dient te gaan. Een veelzeggend citaat dat de HVA-studenten hebben opgetekend, luidt dat het beeld dat men van jongeren heeft, vaak wordt bepaald door een emotionele spiraal waarin men is geraakt, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of een nieuwsfeit waarin jongeren een centrale rol vervullen.

Asielzoekerscentrum

Gebiedsmanager Vincent Verheij komt met een anekdote op de proppen die hierop naadloos aansluit. Al snel nadat de berichten over een overval op een tankstation in Nieuw-Vennep binnen sijpelden, vertelt hij, werd zonder enige grond met de beschuldigende vinger gewezen: “Dát zijn die jongeren.”

Mee speelt ook, zeggen de HVA-studenten, dat niet geheel Nieuw-Vennep zich heeft mee ontwikkeld met het hedendaagse multiculturele straatbeeld. Waardoor het kan gebeuren dat ook wordt geklaagd door overlast van jongeren uit het asielzoekerscentrum, dat er helemaal niet is in Nieuw-Vennep en ook niet in de rest van Haarlemmermeer.

Basketbalveld

Hun indruk is ook dat jongeren te veel worden weggestuurd en te weinig worden verwezen naar een plek waar ze wél terecht kunnen. Een voorbeeld van een ongeschikte plek is het basketbalveld van het Herbert Vissers College zélf. Dat ligt zo geïsoleerd en biedt zo weinig beschutting dat velen het links laten liggen.

Variaties

Wethouder Marjolein Steffens wil de indruk wegnemen dat met één voor jongeren geschikte plek, bijvoorbeeld een jongerencentrum, alle problemen de wereld uit zijn. Om te beginnen, is er al een jongerencentrum, De Hype. “Maar daar willen ze niet allemáál naartoe.” De wethouder is ook niet van plan de aanwezigheid van jongeren in de openbare buitenruimte bij voorbaat te problematiseren. Zij mogen daar ook zijn maar moeten zich net als wij allemaal aan de regels houden, maakt ze duidelijk.

Wethouder Steffens geeft de HVA-studenten mee dat er verschillende groepen jongeren zijn die niet per se allemaal op dezelfde plek willen samenkomen. “Als jullie eenmaal het stadium van aanbevelingen bereiken, kijk dan naar variaties in de oplossingen.”