HAARLEMMERMEER - Met een grootschalige wervingscampagne willen de besturen van scholen en kinderopvanginstellingen en de gemeente Haarlemmermeer het lerarentekort bestrijden. De campagne moet 70 zogenoemde ‘zij-instromers’ opleveren die het tekort opheffen waarmee basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en kinderopvanginstellingen kampen.

Zij-instromers
Zij-instromers zijn mensen die hun huidige baan willen inruilen tegen het leraarschap en hun nieuwe baan aanvankelijk moeten combineren met een opleiding. Voor kandidaten met een uitkering wordt onderzocht of zij de opleiding kunnen volgen met behoud van uitkering.Het plan waarover overeenstemming is bereikt, is van toepassing op de periode 2020-2022. Op zeer korte termijn komen er een website en maandelijkse informatiebijeenkomsten om kandidaten over de streep te trekken.

Baangarantie
Kandidaten voor zij-instroom worden in april gekoppeld aan schoolbesturen en kinderopvang. Na de voorselectie in mei beginnen kandidaten in september met hun opleiding.De schoolbesturen van het basisonderwijs geven een baangarantie voor kandidaten die succesvol hun opleiding afronden. Betrokken partijen betalen gezamenlijk de kosten van het plan.

Ambitieus
Het plan is “ambitieus” vindt wethouder Marjolein Steffens-van de Water maar “vooral haalbaar en heel hard nodig.” Ze zegt:Amsterdam heeft met een vergelijkbaar plan in vijf jaar tijd een gat van 100 leerkrachten gedicht. Wij willen in twee jaar een tekort van 70 wegwerken.

De 70 mensen die worden gezocht zijn 20 onderwijsassistenten, 20 leerkrachten basisonderwijs, 10 docenten voortgezet onderwijs en 20 medewerkers kinderopvang.

Kwaliteit van het onderwijs
In Haarlemmermeer laat het lerarentekort zich sinds twee jaar voelen. Er moet echt iets aan worden gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, beseffen alle betrokkenen.

De oorzaak van het lerarentekort is een groeiende leerlingenaantal in deze regio in combinatie met een slinkende hoeveelheid beschikbare leraren, onder meer door vergrijzing. Daar komt nog eens bij dat het aantal leraren dat van de lerarenopleidingen afkomt eveneens vermindert.