HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer is één van de economisch sterkste gemeenten van Nederland en staat al jaren op nummer 1 in de lijst van Economische Toplocaties in Nederland. Die positie heeft Haarlemmermeer onder meer te danken aan de vele bedrijven die hier in de afgelopen jaren zijn neergestreken. Maar de tijd dat Haarlemmermeer ruimte genoeg had voor alle soorten bedrijven is voorbij. En dus moet de gemeente keuzes gaan maken.


Ruimtegebrek

De gemeente Haarlemmermeer wordt op dit moment geconfronteerd met een nieuwe situatie. Waar er voorheen ruimte was om allerlei soorten bedrijven een plek te bieden komt de gemeente straks ruimte tekort op de zogenaamde werklocaties, locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden over bijvoorbeeld wat voor soort bedrijven zich hier mogen vestigen en hoe de ruimte op bestaande werklocaties beter gebruikt kan worden. Daarom werkt het college van B&W aan de zogenaamde Integrale Beschouwing Werklocatiemarkt.

Deze beschouwing bestaat uit drie delen. Het eerste deel, wat inmiddels door het college van B&W naar de raad is gestuurd, is de Koers Werklocatiemarkt. Hierin staat onder andere wat de ambities zijn voor de werklocatiemarkt tot en met 2030. In het tweede en derde deel worden de doelen en randvoorwaarden verder uitgewerkt en wordt uitgelegd hoe het overzicht op de werklocatiemarkt gehouden wordt.

Wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken): “De ruimte die we in Haarlemmermeer hebben waar bedrijven zich kunnen vestigen wordt steeds schaarser. Niet alles kan meer overal. Er moeten keuzes gemaakt worden. Met deze koers geven we hier invulling aan.”

Criteria

Het college van B&W wil op drie punten inzetten: kwaliteit, diversificatie en selectiviteit. Om kwaliteit te bieden wil de gemeente zorgen voor werklocaties die gemengd, bereikbaar, leefbaar, duurzaam en groen zijn. Daarnaast zullen er goede voorzieningen aanwezig zijn en is er aandacht voor lokale bedrijvigheid. Vanwege Schiphol trok Haarlemmermeer altijd veel bedrijven uit de luchtvaart- en logistieke sector. Met het oog op het ruimtegebrek wil de gemeente meer diversiteit in het soort bedrijven wat hier gevestigd is. Daarom krijgen vooral bedrijven uit sectoren als Life Sciences & Health en circulaire bedrijven de ruimte.

Als laatste wordt de gemeente selectiever door in principe tot en met 2030 geen nieuwe ontwikkellocaties meer aan te wijzen. Wie zich wil vestigen moet dat doen op een al bestaande locatie. Ook moet er meer worden verdicht en wordt meervoudig ruimtegebruik aangemoedigd. Dat kan door een ander gebruik van bestaande locaties in de avonden en weekenden. Eind 2022 lanceerde wethouder Ruigrok al een pilot om ondernemers en pandbezitters op Beukenhorst Oost in Hoofddorp te interesseren om hun pand in de avonden of weekenden te delen met anderen zoals zangkoren en toneelverenigingen.