HOOFDDORP - Aan de Hoofdweg 662 in Hoofddorp, waar nu nog een bedrijventerrein ligt met daarop onder andere de Kwikfit en een ontmanteld tankstation, heeft een ontwikkelaar een plan ingediend voor de bouw van 24 woningen. Omdat dit vlak bij het centrum ligt, is het logisch dat dit bedrijventerrein omgevormd wordt tot een plek waar woningen kunnen komen. Met de gemeente is nu een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten.

Afspraken

In een anterieure overeenkomst staan de afspraken die de gemeente met de projectontwikkelaar maakt over het aantal en type woningen dat er komt, maar ook over de buitenruimte en de verrekening van de kosten. Vaak lichten we alleen de grotere overeenkomsten uit. Maar al die kleinere percelen die bebouwd worden, zijn minstens zo belangrijk zegt woningbouwwethouder Jurgen Nobel. Het afgelopen jaar zijn er elf overeenkomsten met projectontwikkelaars gesloten die onder de honderd woningen realiseren. De komende jaren worden dat er alleen maar meer. “Uiteindelijk willen we de komende twintig jaar minstens 20.000 woningen bijbouwen. Dan telt dus elke overeenkomst.”

Ruimtelijke kwaliteit

Wethouder ruimtelijke ordening Mariette Sedee: Om woningen te mogen bouwen op een voormalig bedrijventerrein zijn ruimtelijke procedures nodig. Voor een bouwplan dat niet binnen het bestemmingsplan past, moet de gemeenteraad eerst toestemming geven. Dat heet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Daarbij letten we erop of een plan voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. Op deze manier heeft het college in de afgelopen jaren voor vele honderden nieuwe woningen vergunning verleend.

De locatie die nu bebouwd wordt, ligt aan de noordoostzijde van één van oudste bouwblokken van Hoofddorp. In 1900 verschijnt het blok voor het eerst op de kaart van Hoofddorp. “Het was de afgelopen tijd een beetje een rommelig terrein geworden, met van alles wat, een huisarts, een broodjeszaak en natuurlijk het benzinestation. Goed dat hier nu woningen ko