SCHIPHOL - Het kabinet komt met een aangepast pakket aan maatregelen om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen en de rechtspositie van omwonenden te herstellen. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Daarmee gaat het kabinet verder met de uitvoering van het hoofdlijnenbesluit dat in juni 2022 werd genomen.

In maart oordeelde de rechter dat er meer aandacht moet komen voor de belangen van omwonenden en dat hun rechtspositie moet worden hersteld. Het kabinet vindt dit ook en de snelste manier om dit te regelen is doorgaan met de verplichte Europese procedure die we al eerder zijn gestart.

Vorig jaar september presenteerde het kabinet een pakket aan maatregelen om de hinder rond Schiphol fors te verminderen. Het doel: -20% ernstig gehinderden over de hele dag en -15% in de nacht.

Over dat pakket lopen sindsdien gesprekken met de Europese Commissie. Die heeft vragen gesteld over het tempo waarin het kabinet de plannen wil uitvoeren, en de voor- en nadelen van de voorgestelde maatregelen.

Om recht te doen aan het vonnis van de rechter, en om ook tegemoet te komen aan de uitkomsten van de gesprekken met de Europese Commissie, wordt het pakket aangevuld en aangepast.

2024

  • KLM zal per november 2024 vrijwillig in de nacht lawaaiige toestellen vervangen door stillere exemplaren.


2025

  • 2 banen van Schiphol waar de afgelopen jaren veel extra vliegverkeer op is gekomen, gaan dicht tussen 13.00 en 15.00 uur. Op die manier krijgen de omwonenden daar een dagelijkse rustperiode.
  • Schiphol gaat het gebruik van lawaaiige toestellen duurder maken. Zo worden luchtvaartmaatschappijen gestimuleerd hun stilste toestellen op Schiphol te gebruiken.
  • De meest lawaaiige vliegtuigen, zoals de Boeing 747-400, worden geweerd uit de nacht. Dat betekent dat zij niet mogen landen en opstijgen tussen 23.00 en 07.00 uur.
  • De luchtvaartsector vervangt de komende periode een deel van haar vliegtuigen door nieuwe vliegtuigen, die minder geluid maken.
  • Het maximale aantal vliegbewegingen in de nacht (nu nog 32.000) gaat verder omlaag. In het pakket van september stond nog een aantal van 28.700, dat gaat naar 27.000.

Voor november 2026 overweegt het kabinet een (gedeeltelijke) nachtsluiting. Dat is een maatregel die veel effect zou hebben voor de hinder die omwonenden ervaren. Maar eerst moet duidelijk zijn wat de impact ervan is, op de hinder maar ook op de luchtvaartsector. De uitkomsten van dat onderzoek worden in de zomer verwacht. Als de nachtsluiting niet mogelijk blijkt, zullen daar andere, extra maatregelen voor in de plaats moeten komen.

Met de aanvullende maatregelen worden stevige stappen gezet om de geluidhinder terug te dringen. Omdat we hiermee al een groter deel van het geluidsdoel invullen dan met het pakket van september valt het totale aantal vliegbewegingen per jaar hoger uit. In september ging het om 452.500 vliegbewegingen per jaar, dat zal nu uitkomen tussen 460.000 en 470.000. Volgens de Europese en internationale regels is hinder aanpakken met een reductie in vliegbewegingen namelijk een laatste optie.

Minister Harbers: “Ik weet dat een hoger aantal vliegbewegingen voor veel omwonenden een teleurstelling is en dat het voor hen aan kan voelen alsof we een andere koers in slaan. Dat is niet zo. Ons doel is ongewijzigd, maar de manier waarop we het willen bereiken passen we op punten aan. Het weren van grote en zware vliegtuigen in de nacht, en rustperiodes bij twee banen overdag, maken echt wat uit in de hinderbeleving van omwonenden.”

“En de mogelijke nachtsluiting kan daar bovenop nog een groot verschil maken voor omwonenden. Tegelijkertijd is dit pakket in onze inschatting het hoogst haalbare, binnen de rechterlijke uitspraken in Nederland en de strikte internationale regels die er gelden voor de luchtvaart.”

De komende weken kunnen mensen reageren op dit pakket. Op basis daarvan maakt het kabinet een definitieve afweging. Daarna zal de Europese Commissie advies uitbrengen over de Nederlandse voorstellen en moet dit alles worden vastgelegd in een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Daarmee wordt dan ook de rechtspositie van omwonenden hersteld.

Het kabinet zet alles op alles om dit zo snel mogelijk te doen. De rechter heeft het kabinet echter een periode van 12 maanden de tijd gegeven om het vonnis uit te voeren. Die deadline is vrijwel niet haalbaar, omdat er een aantal noodzakelijke procedurele stappen zijn om een nieuw LVB vast te stellen.

Om die reden zal het kabinet hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de rechter. Nadrukkelijk niet omdat we het oneens zijn met de strekking van het vonnis, maar omdat we meer tijd nodig hebben om alle procedures te doorlopen. Om zo de hinder rond Schiphol terug te dringen en de rechtspositie van de omwonenden te herstellen.