HOOFDDORP - De rechtbank in Noord-Holland heeft een destijds 21-jarige vrouw veroordeeld voor het medeplegen van verkrachting en mishandeling van een vrouw in een hotel in Hoofddorp. Dit gebeurde op 29 oktober 2016. Zij krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 18 maanden. Haar partner is in januari 2021 veroordeeld voor onder andere deze verkrachting.


Verkrachting en mishandeling

De verdachte en haar partner hadden op de bewuste dag een seksafspraak met het slachtoffer in het hotel. Onderdeel van de afspraak was dat er enige mate van geweld (SM) gebruikt zou worden. Hoe de grenzen zouden worden aangegeven, hadden ze niet besproken. Voordat ze het hotel in zou gaan, hadden de verdachte en het slachtoffer met elkaar gesproken op een bankje voor het hotel.

Het slachtoffer vertelde dat ze zenuwachtig was, omdat ze alleen een beetje ervaring had met lichte SM en dat ze niet wist of ze dit wel wilde. Ze wilde iemand bellen zodat ze kon laten weten waar ze was. De verdachte heeft haar gerustgesteld en haar niet laten bellen. Wel stuurde de verdachte via Whatsapp een berichtje naar de medeverdachte waarin ze aangaf dat het slachtoffer in paniek was en dacht dat er problemen kwamen omdat niemand wist waar ze was. Nadat de verdachte het slachtoffer geruststelde, heeft ze haar overgehaald mee te gaan naar de hotelkamer.

Het slachtoffer verklaarde dat ze vlak na aankomst in de hotelkamer al klappen kreeg, dat ze niet meer wilde en dat ze weg wilde gaan. De medeverdachte heeft haar toen bij haar keel gegrepen en haar op het bed gegooid. Vervolgens verrichtten de verdachte en medeverdachte allerlei seksuele en gewelddadige handelingen. Zo kneep de medeverdachte haar keel dicht en sloeg haar met een riem en een bamboestok. Ook de verdachte sloeg het slachtoffer met bamboestokken. Ze dwong het slachtoffer meerdere keren een klysma met een doucheslang te ondergaan.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat beide verdachten er niet van uit hadden mogen gaan dat het slachtoffer instemde met de seksuele en gewelddadige handelingen, mede gelet op de emoties die het slachtoffer uitte en de drugs die ze had ingenomen. Toen de verdachten vooraf wisten dat het slachtoffer zenuwachtig en in paniek was, hadden zij alert moeten zijn op haar grenzen en op de mogelijkheden om deze kenbaar te maken. Beide verdachten hadden er telkens zeker van moeten zijn dat het slachtoffer instemde met de seksuele handelingen. De verdachte had hierin ook een zelfstandige verantwoordelijkheid om deze toestemming te checken.

De verdachte heeft met haar handelen op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Verkrachting en het daarmee gepaarde geweld is een zeer ernstig feit, dat bij het slachtoffer naast pijn en angst ook ernstige en langdurige psychische problemen kan veroorzaken. Hoe ingrijpend de gevolgen voor het slachtoffer zijn geweest, blijkt uit de slachtofferverklaring die zij op zitting heeft voorlezen. Het slachtoffer heeft een langdurige periode psychische hulp gehad voor het trauma dat zij die bewuste avond heeft opgelopen.

De rechtbank heeft bij de strafbepaling van de verdachte rekening gehouden met haar destijds jonge leeftijd en het feit dat haar partner een dominante rol vervulde en zij medepleger was. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden vindt de rechtbank passend. Omdat het lang heeft geduurd voordat haar zaak op zitting is behandeld, is de straf verminderd naar 18 maanden. Daarnaast moet de verdachte samen met een medeverdachte het slachtoffer een schadevergoeding van 20.000 euro betalen.