SCHIPHOL - Het OM heeft 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een man van 32 jaar uit Zaandam voor het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking van 4.400 Apple iWatches bij een bedrijf op Schiphol. De buit had een totale waarde van 600.000 dollar. Tegen een man van 30 jaar uit Vlaardingen eiste het OM 14 maanden gevangenisstraf. Het OM vindt bewezen dat hij zich op 16 mei 2020 schuldig heeft gemaakt aan diefstal in vereniging van deze lading.


Pallets

De Koninklijke Marechaussee heeft zeer omvangrijk onderzoek gedaan naar de ladingdiefstal, waarbij verschillende opsporingsmiddelen zijn ingezet. Het onderzoeksteam kwam zo de 32-jarige loods-medewerker op het spoor als de persoon die de pallets met iWatches aan een chauffeur meegaf. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat deze verdachte er, samen met anderen, voor heeft gezorgd dat de zending gestolen kon worden. De officier van justitie op zitting: ‘’Hij heeft daartoe contact onderhouden met anderen, heeft actief een geschikte lading aangewezen, heeft de lading meegegeven aan de chauffeur, heeft verhuld dat de lading gestolen was én heeft een aanzienlijke beloning ontvangen voor zijn aandeel in de diefstal.’’

Opsporing Verzocht

In eerste instantie was de identiteit van de chauffeur onbekend. Op camerabeelden is echter vastgelegd hoe deze chauffeur de horloges, samen met de reeds geïdentificeerde loods-medewerker, op pallets de bus inlaadt. Deze beelden zijn getoond in het programma Opsporing Verzocht, waarna de chauffeur zichzelf bij de politie heeft gemeld. In zijn verhoor verklaart hij niet te weten van de diefstal. De officier: ‘’Het gaat om een georganiseerde ladingdiefstal, waarbij de waarde van de weggenomen goederen enorm is. Om een onwetende chauffeur te gebruiken die daarvoor geen vergoeding zou krijgen, is een enorm afbreukrisico voor het laten slagen van deze diefstal. Dit is een risico dat de organisatoren van een dergelijke ladingdiefstal niet willen nemen. Gelet op het bewijs kan het niet anders dan dat de verdachte wist waar hij mee bezig was.’’

Schade

De schade door deze diefstal is groot. De iWatches hadden een waarde van 600.000 dollar. Daarnaast heeft zo’n omvangrijke ladingdiefstal ook een sterk ondermijnend karakter, met gevolgen voor het onderling vertrouwen dat bedrijven en het personeel op en rond Schiphol in elkaar hebben. Een ladingdiefstal op beveiligd Schipholterrein vergt immers een zeer gedegen voorbereiding en kan niet worden uitgevoerd zonder hulp van binnenuit. Er moeten personen toegang hebben tot gevoelige gegevens, zoals de aankomst van de zending en de benodigde papieren. Ook is kennis van het afhandelproces noodzakelijk voor een goede uitvoering. Kortom, onmisbare schakels bij de uitvoering van de ladingsdiefstal.


Overige betrokkenen

Het opsporingsonderzoek van de Koninklijke Marechaussee had niet alleen betrekking op deze twee verdachten, maar zag ook op overige personen die in het dossier voorkwamen. Veel van de vermoedelijk betrokkenen zijn geïdentificeerd en verhoord. Desondanks heeft het OM geen verdere strafvervolging tegen hen ingesteld. Hun zaken zijn geseponeerd wegens gebrek aan voldoende wettig en overtuigend bewijs dat zij een bijdrage aan de diefstal hebben geleverd.

Strafeis

Het OM vindt dat de 32-jarige loods-medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking. Tegen hem eiste de officier van justitie eiste 18 maanden gevangenisstraf. Tegen de 30-jarige chauffeur eiste de officier 14 maanden gevangenisstraf voor diefstal in vereniging.