BADHOEVENDORP - Sinds de politie afgelopen zomer in de auto en woning in Badhoevedorp, waar de 22-jarige verdachte bij zijn moeder inwoonde, 131 blokken van elk 1 kilo cocaïne aantrof, zit verdachte vast in strafzaak 26Wath. De cocaïne heeft een geschatte handelswaarde van rond de 3,5 miljoen euro. De officier van justitie van het Landelijk Parket eiste zojuist in de rechtbank Rotterdam 42 maanden gevangenisstraf en verbeurdverklaring van geld en goederen die hij daarmee had verdiend.

Aanhouding en vondst cocaïne

De politie hield de twintiger op 19 juli van dit jaar aan bij de woning, waar hij met zijn moeder woonachtig was. Uit politieonderzoek bleek dat hij daar en in de auto een grote partij cocaïne had liggen. In de slaapkamer van de verdachte zijn 81 blokken met verschillende stempels aangetroffen en nog eens 50 blokken cocaïne in de auto van zijn vader, die bij verdachte in gebruik was

.

De woning is vervolgens gesloten door de gemeente.

Verdenking

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt hem op verdenking van twee strafbare feiten. Ten eerste voor overtreding van de Opiumwet, namelijk het in bezit hebben van harddrugs.

Het tweede feit dat de twintiger ten laste is gelegd, is dat hij geldbedragen en merkschoenen van Dior voorhanden heeft gehad, verworven uit zijn eigen misdrijf. Deze goederen zijn in beslag genomen nadat zij werden aangetroffen in de slaapkamer van de verdachte en in de auto.

Telefoon en bankrekening

Uit het onderzoek naar de in beslaggenomen telefoon van verdachte is gebleken dat hij al langer contact had met anderen over drugs en geld. Ook is gebleken uit gegevens van de telefoon en verhoor dat hij voor de hand en spandiensten die hij verrichtte, geld kreeg. De officier van justitie ter zitting: “Uit de chat op de telefoon die onder de verdachte in beslag is genomen, blijkt dat de verdachte wist dat de partij cocaïne aan hem werd overhandigd en dat hij die moest overdragen.”

Op basis van politieonderzoek naar de bankrekening van de verdachte, concludeert het OM dat de uitgaven die verdachte deed niet rijmen met zijn legale inkomsten. Mede ten gevolge van de scheiding van zijn ouders en het niet voortzetten van een verdere opleiding om in dienst van zijn vader te gaan werken, zat verdachte krap bij kas. Het viel het onderzoeksteam wel op dat verdachte naast salaris en zorgtoeslag ook veel betalingen van kleine bedragen van derden ontving.

Het gevaar van cocaïne

Hoewel de officier van justitie te kennen gaf in haar strafeis mee te wegen dat de jonge adolescent die terechtstaat niet eerder met justitie in aanraking is gekomen, vindt ze veroordeling volgens het volwassenenstrafrecht gerechtvaardigd. Ze benadrukte in haar requisitoir de ernst van zijn misdrijven en de zware straffen die daar op staan:

“Op het voorhanden hebben van een dergelijke hoeveelheid cocaïne staan langdurige gevangenisstraffen. Dat is niet voor niets. Want cocaïne verwoest levens bij langdurig en intensief gebruik van de gebruikers zelf, maar ook maakt het slachtoffers in huiselijke kring of in het uitgaansleven.”

Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken hoe ondermijnend en corrumperend de drugshandel is hier in Nederland. “Het is om die reden dan ook dat een langdurige gevangenisstraf aan de orde moet zijn voor deze verdachte die puur voor eigengewin zich hiermee heeft ingelaten.” Van belang is bovendien dat er een afschrikwekkende werking van uitgaat om jonge aanwas van dergelijke misdrijven tegen te gaan.

De officier van justitie merkte tot slot nog op dat de verdachte zijn moeder door zijn handelen in gevaar heeft gebracht. Bovendien heeft zij, door het handelen van haar zoon, haar woning moeten verlaten. Ook dat is verdachte aan te rekenen.

Uitspraak

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.