Nieuw-Vennep - Op woensdag 3 juni 2020 opent de politie een nieuw steunpunt in de kantoorlocatie Meerveste aan de Eugenie Previnaire weg 15 in Nieuw-Vennep. Het politiesteunpunt krijgt geen publieksfunctie, maar er kan wel aangifte worden gedaan via een 3D-loket. Doordat de politie geen baliefunctie heeft op dit bureau, kunnen de agenten op straat ingezet worden, daar waar inwoners ons zien en nodig hebben.

Samen met gemeente
De politie neemt samen met de toezichthouders van Team Handhaving van de gemeente intrek op de 1ste verdieping van het pand zodat zij hun krachten kunnen bundelen. De afdeling Handhaving van de Gemeente Haarlemmermeer heeft steeds meer toezichthoudende taken. Samen met de politie stemmen zij deze af en zullen zij ook gezamenlijk taken uitvoeren.

Wijkagenten
Het politiesteunpunt zal fungeren als opkomstlocatie van de wijkagenten van Nieuw-Vennep en de dorpen er omheen. De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk of buurt. De wijkagent is vooral in de wijk aanwezig. Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijkgerelateerde vragen bij hem of haar terecht.

In gesprek met
Bewoners van Nieuw-Vennep die graag in gesprek willen met hun wijkagent Ton Wijsman of Herman Dommerholt, kunnen via het telefoonnummer 0900-8844 een afspraak maken. Er zijn meerdere mogelijkheden waar dit gesprek kan plaatsvinden. Dit kan op het politiebureau in Hoofddorp, of op een andere gekozen plek, of in specifieke gevallen ook bij de mensen thuis. In noodsituaties belt u met het alarmnummer 112 en is de politie snel ter plaatse.

Aangifte doen
De mogelijkheden om aangifte te doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid met de telefonische aangifte en aangifte op afspraak via telefoonnummer 0900-8844, aangifte via internet op www.politie.nl, en via 3D-aangifteloketten. Het nieuwe bureau in Nieuw-Vennep beschikt over zo’n 3D-loket, waar op afspraak aangifte gedaan kan worden. De politie kan bij specifieke aangiften, zoals bijvoorbeeld woninginbraken, bij mensen thuis de aangifte opnemen. Meer informatie over het doen van aangifte vindt u op www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html.