HAARLEM - De rechtbank Noord-Holland heeft vier (destijds) minderjarige jongens veroordeeld tot taakstraffen en jeugddetentie voor het plegen van een reeks gewelddadige acties in Haarlem en Hoofddorp in de periode van februari 2020 tot en met juli 2020. De hoofdverdachte heeft daarnaast ook een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd gekregen.


Aanleiding
Op 1 januari 2020 is een zelfgemaakte bom tot ontploffing gebracht bij het Pannenkoeken Paradijs in Haarlem. Dit is gedaan door de hoofdverdachte (destijds 17 jaar) en een 16-jarige jongen, die daarvoor al eerder door de rechtbank is veroordeeld. De hoofdverdachte is daarbij zwaargewond geraakt. Vervolgens is een conflict tussen beide jongens ontstaan, omdat de hoofdverdachte de 16-jarige jongen verweet dat hij geen openheid van zaken had gegeven bij de politie.

Vanaf 2 februari 2020 zijn door de hoofdverdachte en in ieder geval drie anderen, acties ondernomen tegen de jongen en zijn familie. Deze acties werden steeds door één of meerdere verdachten uitgevoerd, in de meeste gevallen in opdracht van de hoofdverdachte die hen voorzag van middelen om dit te doen en in ruil voor (de belofte van) geld. De rechtbank heeft de verdachten veroordeeld voor de feiten waarin zij zelf een aandeel hebben gehad.

Wraakacties
De eerste daad van agressie was op 2 februari toen een fragmentatiebom tot ontploffing werd gebracht in de achtertuin van de moeder van de 16-jarige jongen. Op 10 februari werden de woning en de auto van zijn grootouders beschadigd en werd op de garagedeur van hun woning met verf een doodsbedreiging tegen de jongen geschreven. Op 14 maart is de broer van de jongen bedreigd met een mes. Op diezelfde dag eind mei zijn verschillende keren stenen tegen of door het keukenraam van de woning van zijn moeder gegooid.

Het dieptepunt werd bereikt op 31 mei, toen een van de verdachten in opdracht van de hoofdverdachte zwaar vuurwerk, een Cobra 6, in de brievenbus heeft gegooid en de moeder van de jongen als gevolg daarvan zwaargewond is geraakt. Deze twee verdachten zijn vrijgesproken van poging moord/doodslag. De rechtbank vond niet bewezen dat zij opzet op de dood van het slachtoffer hadden, ook niet via het voorwaardelijk opzet. De rechtbank vindt wel bewezen dat deze verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling van het slachtoffer en het teweegbrengen van een ontploffing.

Ook na dit ernstige feit hield het geweld niet op. Op 14 juni 2020 is de auto van de oma van de jongen in brand gestoken en gedeeltelijk verbrand. Op 4 juli 2020 is geprobeerd brand te stichten aan zijn woning en op 6 juli 2020 is opnieuw een fragmentatiebom in de achtertuin gegooid.

Oordeel rechtbank
Er is sprake geweest van een reeks zeer ernstige strafbare feiten met als kennelijk doel van de hoofdverdachte wraak te nemen op zijn voormalige vriend en diens familie. Hij heeft daarbij ook anderen ingeschakeld. De rechtbank rekent het de verdachten zwaar aan dat zij door hun daden hebben bijgedragen aan het maandenlang durende geweld, feitelijk terreur, waarbij niet alleen de jongen maar ook zijn moeder, broers en grootouders ernstige vrees en angst is aangejaagd. Met name de ontploffing van de Cobra 6 heeft ernstig psychisch en lichamelijk letsel veroorzaakt bij de moeder van de jongen en is traumatisch geweest voor het hele gezin. Het geweld heeft ook voor veel gevoelens van onveiligheid in de buurt gezorgd.

De rechtbank heeft aan de hoofdverdachte een jeugddetentie van 16 maanden opgelegd en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs). In deze straf is ook zijn aandeel in de aanslag op het Pannenkoeken Paradijs meegenomen. Twee andere verdachten zijn veroordeeld tot een deels voorwaardelijke jeugddetentie van 14 maanden en 120 dagen en taakstraffen van 200 en 100 uur. De vierde verdachte, die alleen betrokken was bij een autobrand en het gooien van een steen tegen het keukenraam, is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke taakstraf van 100 uur en een leerstraf van 30 uur. Aan die voorwaardelijke straffen zijn steeds bijzondere voorwaarden verbonden, waaronder verplicht contact met de jeugdreclassering.

Aan alle verdachten is een contactverbod met de 16-jarige jongen en zijn familie opgelegd en zij mogen niet in de straat komen waar hij woont.

Schadevergoeding
Ook moeten drie verdachten de schade aan de moeder van de jongen vergoeden die zij zelf hebben veroorzaakt. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 33.000 euro, waarvan 17.750 euro smartengeld is. Tegen de hoofdverdachte was geen schadeclaim ingediend.