AALSMEER - Dinsdag 14 februari hielden diverse handhavingsdiensten een integrale controleactie op wegtransport in Aalsmeer. Naast de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid waren ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) aanwezig. Ook keken er, vanuit de European Labour Authority (ELA), waarnemers uit Polen en Litouwen mee. Doel van de gezamenlijke actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van kennis en ervaring.


Controle
In totaal controleerden de handhavingsdiensten 28 voertuigen. Het betroffen zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens van binnen en buiten de Europese Unie. Iedere dienst zette daarbij zijn of haar eigen controlebevoegdheid in. Er werd onder andere gekeken naar rij- en rusttijden, tachograafgebruik, vervoersvergunningen, voertuigtechniek, lading- en beladingseisen, rijbewijzen en vakbekwaamheid, illegale tewerkstelling, loon, dienstbetrekking en detacheringsrichtlijn, malafide bedrijfsvoering en uitbuiting.

Resultaten
Bij twaalf van de achtentwintig gecontroleerde voertuigen zijn overtredingen vastgesteld. De overtredingen bestonden uit voertuig-technische zaken (4), overbelading (1), lichte overtredingen met betrekking tot het gebruik van de tachograaf (8) en het niet aanwezig hebben van een vervoersvergunning (4). Voor deze overtredingen is proces-verbaal of een boeterapport opgemaakt.

Naast de overtredingen is tijdens de actiedag vermoedelijk uitkeringsfraude vastgesteld. Daarnaast doet de Arbeidsinspectie naar aanleiding van de actiedag nog nader onderzoek naar twee bedrijven.