HOOFDDORP - Wie met de auto of motor te hard of door rood rijdt op de Van Heuven Goedhartlaan bij de kruising met de Asserweg in Hoofddorp, krijgt vanaf 29 mei een boete. Vanaf dan gaat een flitspaal aan op de kruising. De gemeente Haarlemmermeer, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Van Heuven Goedhartlaan verbetert.

De vaste flitspaal staat op het kruispunt Van Heuven Goedhartlaan met de Asserweg. De flitspaal handhaaft op de snelheidslimiet van 50 km/uur en het negeren van rood licht. Het is de tweede flitspaal op dit kruispunt.
De Van Heuven Goedhartweg is een drukke ontsluitingsweg van Hoofddorp. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspaal te plaatsen nadat de gemeente Haarlemmermeer en de politie een aanvraag hebben ingediend, waarin zij aangeven dat op deze weg vaak te hard en door rood wordt gereden. De Van Heuven Goedhartweg maakt onderdeel uit van de binnenring van Hoofddorp. Er zijn veel kruisende bewegingen vanuit de omliggende wijken naar het centrum. Door de hoge intensiteit en kruising van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals schoolgaande fietsers vormt te hard en door rood rijden hier een groot risico. Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten twee flitspalen te plaatsen op de kruising. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
In de afgelopen periode is de flitspaal bij de Asserweg getest. De flitser gaat 29 mei aan, vanaf die datum krijgen alle overtreders een boete. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.