RIJNSBURG/AALSMEER - Op de terreinen van Royal FloraHolland in Rijnsburg en Aalsmeer zijn op maandag 3 en dinsdag 4 juni en dinsdag 11 en woensdag 12 juni controles gehouden. Het doel van deze controles is het tegengaan van criminele inmenging in een sector die vanwege de vele (inter)nationale transportbewegingen aantrekkelijk is voor criminelen.


De politie-eenheden Den Haag, Amsterdam en de Landelijke Eenheid voerden samen met de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie in totaal vier dagen lang integrale controles uit. Dit gebeurde in samenwerking met toezichthouders van de gemeenten Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland. Tijdens de controles waren ook internationale partners uit Noorwegen, Zweden, Ierland en Engeland aanwezig om mee te kijken. Hierdoor starten nu ook Noorwegen, Zweden en Ierland, naast Nederland en Engeland, met een vergelijkbare aanpak.

Resultaten controles


Tijdens de controledagen in Rijnsburg zijn 117 voertuigen, voornamelijk vrachtwagens, onderworpen aan een integrale controle. Er werden meer dan tien processen-verbaal opgemaakt voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet wegvervoer goederen. Eén chauffeur werd aangehouden voor heling. Bij de controles in Aalsmeer zijn 100 voertuigen gecontroleerd. De Douane voerde meer dan 40 scans uit, en de Nederlandse Arbeidsinspectie controleerde ruim 80 chauffeurs. Hier werden 20 processen-verbaal opgemaakt voor het niet naleven van wet- en regelgeving. Eén chauffeur werd aangehouden voor rijden onder invloed. Naar aanleiding van de controles zullen bij een aantal bedrijven nacontroles of nader onderzoek plaatsvinden.

Samenwerken maakt sterker


Onder de Weerbare Sierteeltsector werken diverse overheidsinstanties en bedrijven uit de sector samen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen en kwetsbaarheden aan te pakken. Ondernemers zijn gebaat bij een veilige werkomgeving. De focus ligt dan ook op preventie door ondernemers te helpen weerbaar te worden, van kennis te voorzien om signalen van criminaliteit te herkennen, misstanden te melden en controles te doen. Deze controles worden zodanig uitgevoerd dat een vrachtwagen -en dus de handel- niet onnodig lang stilstaat. Door efficiënte en actieve controles dragen de samenwerkingspartners bij aan veiligheid op de werkvloer en eerlijke concurrentieposities voor ondernemers die zich wel aan de regels houden. Ook wordt bijvoorbeeld gelet op naleving van de arbeidstijdenwet tijdens drukke periodes op veilinglocaties.

Bewustwording risico’s criminele inmenging


Naast de uitgevoerde controles waren de acties met name gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de terreinen van Royal FloraHolland. Omdat deze werknemers en werkgevers zelf in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander afwijkingen signaleren en mogelijke criminele activiteiten herkennen. Door de gevaren te bespreken en tips te geven over het herkennen en melden van signalen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. Zo bevorderen de bedrijfsbezoeken de samenwerking tussen de sector en de overheid in de strijd tegen criminele inmenging.

Weerbare Sierteeltsector en TFOC


Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken te misbruiken. Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze kleurrijke sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging vanwege haar internationale karakter en fijnmazige logistiek. Daarom werken o.a. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn samen om ondermijnende criminaliteit en misstanden aan te pakken. Met elkaar willen we criminelen verhinderen en bedrijven in de sector weerbaar maken. Dit doen we onder meer door kennis te delen, toezicht te bevorderen, controle en handhaving, meldingsbereidheid te vergroten en het opwerpen van barrières. Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportbranche in Nederland en sluit om die reden naadloos aan op het doel van het programma Weerbare Sierteeltsector. Voor de controles worden daarom de handen ineengeslagen om chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de branche zo effectief mogelijk weerbaar te maken tegen criminele inmenging.